Vår 2016

Sist endret 20. jan. 2016 14:15 av Ellen Evju Jahr

Det var trangt om plassen på de to konferansene om forskning og utdanning som nylig har funnet sted. Nå kan du se dem i opptak her.

Sist endret 7. juli 2016 10:53 av Ellen Evju Jahr

Hvis du forsker på tema som berører helse og bærekraftig vekst, kan UiO:Livsvitenskap tilby finansiering av tverrfaglig samarbeid. Fristen for å melde inn tema er 15. august, og diskusjonene starter til høsten.

Sist endret 4. mai 2016 14:14 av Ellen Evju Jahr

Om organisasjons- og beslutningsstruktur og omdisponering av HF-midler: Rapporten om organisasjons- og beslutningsstruktur tas opp igjen, og UiO-styrets forslag til omdisponering av ubrukte midler skal diskuteres.

Sist endret 1. juni 2016 14:34 av Ellen Evju Jahr

Nærmere 400 ble nominert, og nå er 39 forelesere snart i finale. Fra HF er Bruce Barnhart, Jon Inge Faldalen, John McNicol og Tone Selboe med.

Sist endret 7. apr. 2016 09:36 av Ellen Evju Jahr

Blant 150 SFF-søknader til Forskningsrådet har Anne Danielsen sammen med Alexander Refsum Jensenius (IMV) og Herman Cappelen sammen med Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen (IFIKK) gått videre til SFFs trinn II. 

Sist endret 2. mars 2016 14:54 av Ellen Evju Jahr

I årets første styremøte er den kommende stortingsmeldingen om humaniora en hovedsak. Direktør Idar Kreutzer fra Finans Norge deltar i diskusjonen.

Sist endret 19. sep. 2016 13:16 av annest@uio.no

Styret ønsket bedre tid til å vurdere spørsmålene i rapporten om UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur, og behandler saken i ekstraordinært møte i mai.

Sist endret 15. mars 2016 11:22 av Ellen Evju Jahr

– HF må skrive seg inn i de store samfunnsutfordringene og spisse egne ambisjoner. Det var blant rådene da fakultetsstyret diskuterte innspill til den kommende humaniorameldingen.

Sist endret 22. juni 2016 11:14 av Ellen Evju Jahr

24. juni skal HF-styret følge opp arbeidet fram mot stortingsmeldingen i 2017. Migrasjon og integrering tilhører samfunnsutfordringene Nasjonalt fakultetsmøte peker på i sitt innspill.

Sist endret 4. mai 2016 14:13 av Ellen Evju Jahr

Arbeidet med tidenes største evaluering av norsk humaniora, HUMEVAL, er foreløpig over for HFs del. Det ble litt av en dugnad for HF-miljøene: et raskt overslag viser at vi alt i alt har brukt et årsverk på denne prosessen, så langt.

Sist endret 4. mai 2016 14:13 av Ellen Evju Jahr

Denne våren har institutt for musikkvitenskap gjennomført nettkurset Music Moves med deltakere fra hele verden. Nå deler kursholderne sine erfaringer med andre HF-kollegaer.

Sist endret 7. juni 2016 13:19 av Ellen Evju Jahr

Nå er listen over søkere til instituttlederstillingene på HF klar. 19 kandidater har levert 23 søknader. Se hvem som kan bli din nye instituttleder!

Sist endret 20. mai 2016 12:42 av Ellen Evju Jahr

Styret vedtok høringsinnspillet i ekstraordinært møte 11. mai, og var fornøyd med utkastet til høringssvar.

Sist endret 1. juni 2016 14:33 av Ellen Evju Jahr

HF har bidratt sammen med 63 andre instanser og institusjoner til det som blir den første stortingsmeldingen om humaniorafagene.

Sist endret 20. jan. 2016 15:59 av Ellen Evju Jahr

HF satser på å doble EU-finansieringen i 2016-18, og syv forskere kan få nye muligheter med karriereløpsprogrammet som nå lyses ut. 

Sist endret 1. feb. 2016 10:23 av Ellen Evju Jahr

– En julaften for mange år siden traff jeg en enslig stipendiat som var på vei til jobb på HF fordi han ikke hadde noe annet å gå til. Det har jeg aldri klart å glemme, skriver initiativtager Sandra Janzso.

Sist endret 30. juni 2016 09:30 av Ellen Evju Jahr

Ole Martin Moen er filosof og skal lede prosjektet "What should not be bought and sold?”. Han skal forske på etiske problemer knyttet til blant annet surrogati, prostitusjon og organhandel.

Sist endret 15. juni 2016 14:36 av Ellen Evju Jahr

Sidan lanseringa i desember i fjor har nettstaden Norgeshistorie.no hatt meir enn 120 000 besøk.

Sist endret 1. juni 2016 14:32 av Ellen Evju Jahr

Den nye publiseringsindikatoren gir økt uttelling for samarbeid med andre nasjonale institusjoner og ekstra uttelling for tilknytning til utenlandske institusjoner.

Sist endret 8. juli 2016 12:45 av Ellen Evju Jahr

Arbeidene starter i uke 28, 2016, og vil bli sluttført i uke 30, 2017. Det blir støy i begynnelsen av perioden.

Sist endret 17. feb. 2016 10:48 av Ellen Evju Jahr

Den gode økonomiske situasjonen ved fakultetet gjør at det i disse dager kunngjøres et stort antall stipendiatstillinger. I tillegg kommer stillinger i det planlagte karriereløpet for unge forskere.

Sist endret 2. mars 2016 14:56 av Ellen Evju Jahr

Denne uken avsluttes spørreundersøkelsen ARK på HF, og prosjektleder Inger-Johanne Ullern håper at så mange som mulig vil være med og gi en tilbakemelding om hvordan de opplever arbeidsmiljøet sitt. 

Sist endret 20. apr. 2016 13:51 av Ellen Evju Jahr

Årets søkertall viser at fakultetet har en stabil søkning med en liten nedgang både i antall søknader og i antallet søkere som har ett av våre bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg.

Sist endret 4. mai 2016 14:13 av Ellen Evju Jahr

– Det er naturlig at jeg fører videre det vi har holdt på med, sier den tidligere nestlederen.

Sist endret 15. juni 2016 14:37 av Ellen Evju Jahr

Nå er kildesortering av avfall i full gang utendørs på HF, og alle må bidra til at avfallet havner i riktig bøtte.