Vår 2016 - Side 2

Sist endret 22. juni 2016 14:45 av Ellen Evju Jahr

Frikjøp og driftsmidler er noe av det som tilbys den som blir faglig ansvarlig for fakultetets felles kurstilbud for ph.d.-kandidater. Søknadsfristen er 1. september.

Sist endret 6. apr. 2016 14:36 av Ellen Evju Jahr

Det humanistiske fakultet inviterer alle ansatte og studentrepresentanter til allmøte torsdag 14. april kl 12.15-14 i Aud. 1 Georg Sverdrups hus.

Sist endret 18. apr. 2016 13:12 av Ellen Evju Jahr

Programmet starter i september, og deltakerne får blant annet driftsmidler, en stipendiatstilling de skal veilede, en mentor, kursing i akademiske ferdigheter og det legges til rette for utenlandsopphold.