Bli med på speed-date i september!

Hvis du forsker på tema som berører helse og bærekraftig vekst, kan UiO:Livsvitenskap tilby finansiering av tverrfaglig samarbeid. Fristen for å melde inn tema er 15. august, og diskusjonene starter til høsten.

UiO:Livsvitenskap er en av tre store satsinger ved UiO.

UiO:Livsvitenskap skal finansiere flere konvergensmiljø - forskningsgrupper med samarbeid på tvers av konvensjonelle faggrenser - hvor tema vil gå under «store samfunnsutfordringer innen helse og bærekraftig vekst».

Tverrfaglig forskning i konvergensmiljøer

Forskere fra alle fakultetene ved UiO kan delta. Formålet er å diskutere store samfunnsutfordringer innen helse og bærekraftig vekst, som forskere kan søke om støtte til å forske på sammen, i konvergensmiljø.

Søknadsprosessen starter med workshop med speed-dater 28. og 29. september. Hold av datoene for workshopene, og kom med innspill til tema for speed-datene innen 15. august.

I mai 2017 blir det klart hvilke konvergensmiljøer som får støtte fra UiO:Livsvitenskap. Disse forskningsmiljøene kan dermed starte høsten 2017.

Les om finansieringen, workshop og påmelding

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 1. juli 2016 12:26 - Sist endret 7. juli 2016 10:53