HF har to finalister i SFF-sluttspurten

Blant 150 SFF-søknader til Forskningsrådet har Anne Danielsen sammen med Alexander Refsum Jensenius (IMV) og Herman Cappelen sammen med Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen (IFIKK) gått videre til SFFs trinn II. 

Anne Danielsen og Herman Cappelen

Anne Danielsen (IMV) og Herman Cappelen sammen med Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen (IFIKK) fikk nylig tildelt Toppforskmidler fra NFR til sine prosjekter "Timing and Sound in Musical Microrhythm" og "Conceptual engineering".

SFF-søknadene er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komité, og kun 34 søknader er videre til andre runde.

Av disse vil Forskningsrådet finansiere rundt ti nye sentre.

Søknadsfrist for andre runde er 25. mai og endelig avgjørelse tas i desember.

Vi heier hele veien inn!

Av Magnus Gaarder Evensen
Publisert 6. apr. 2016 14:36 - Sist endret 7. apr. 2016 09:36