HF-styret diskuterer Humaniorameldingen

I årets første styremøte er den kommende stortingsmeldingen om humaniora en hovedsak. Direktør Idar Kreutzer fra Finans Norge deltar i diskusjonen.

Kunnskapsdepartementet arrangerte innspillskonferanse 15. januar, og nå skal fagmiljøene gi innspill på fire kjerneområder:

  • Fagintern relevans
  • Samfunnsrelevans
  • Arbeidslivet
  • Skolen

HF-dekanene har allerede møtt departementet, og diskutert aktuelle tema som økt migrasjon, fagbredde, fagutvikling, nasjonalt og nordisk studiesamarbeid, fremmedspråkstrategi og lektorutdanning.

Instituttledergruppen holdt et eget seminar om meldingen 17. februar, med utgangspunkt i de samme spørsmålene som styret legger opp:

  • Hvordan skal vi oppnå det vi vil? Hvilke politiske virkemidler er nødvendige? (utdanning, forskning og eksternt samarbeid)
  • Hvilke argumenter og momenter må med i høringssvaret til KD?
  • Hva slags strategi trenger HF for å møte krave om eksellens og relevans? Hva av dette må med i høringssvaret

Les styreframlegget om humaniorameldingen (pdf).

Dekanatet har bedt fakultetsstyremedlemmene Kjartan Hverven, Ingunn Moser og Anne Birgitte Rønning om å holde innlegg i styrets diskusjon om humaniorameldingen. I tillegg er styremedlem i universitetsstyret Idar Kreutzer (direktør i Finans Norge) invitert til å innlede.

Andre saker på agendaen:

Styret skal diskutere Humanioraevalueringen (HUMEVAL) og forholdet mellom evalueringen og innretningen på fakultetets faglige prioriteringer.

Virksomheten ved to av instituttene presenters i møtet:

  • Institutt for kulturstudier og orientalske språk, ved instituttleder Bjørn Olav Utvik
  • Institutt for medier og kommunikasjon, ved instituttleder Tanja Storsul

Se fullstendig sakskart for styremøtet 4. mars.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 2. mars 2016 14:54