Humaniorameldingen er HFs gyldne sjanse

– HF må skrive seg inn i de store samfunnsutfordringene og spisse egne ambisjoner. Det var blant rådene da fakultetsstyret diskuterte innspill til den kommende humaniorameldingen.

Styret trakk opp en rekke temaer som er aktuelle når departementet har bedt om innspill til den første Stortingsmeldingen om humaniora noensinne.  Relevans og utadrettet samarbeid var likevel de meste sentrale momentene i styredebatten 4. mars.

Se diskusjonssaken om humaniorameldingen (pdf).

Nødvendig å forstå samfunnsutviklingen

Idar Kreutzer, direktør for Finans Norge og representant i Universitetsstyret, var en av fire innledere til debatten. Han var opptatt av HFs muligheter i et landskap hvor næringslivet er mer søkende og nysgjerrig enn før.

Bakteppet er ifølge Kreutzer en uforutsigbar geopolitisk situasjon, store demografiske endringer, og digitaliseringen, som nå handler mindre om teknologi enn om hvor raskt teknologien tas i bruk og endrer atferd.

Han ga disse rådene til hvordan HF bør jobbe inn mot humaniorameldingen:

  • Definer hva som er deres ultimate kjerne og beskriv det veldig tydelig. Den relative betydningen av HF i forhold til andre fagområder har falt. Hjelp omgivelsene til å forstå relevansen deres.
  • Dere har stor frihet til å definere egen rolle, men det krever at dere prioriterer.
  • Definer noen tverrfaglige problemstillinger, noen store samfunnsutfordringer HF vil bidra til.
  • Vær påtrengende hjelpsomme i forhold til andre fag. Vis hva de andre fagene har behov for.
  • Universitetet har fire roller: være premissgivere for det offentlige ordskiftet, produsere arbeidskraft, utvikle og forvalte kunnskapsgrunnlaget og bidra til innovasjon. Kartlegg hvordan dere på HF prioriterer disse rollene i dag og hvordan bildet vil se ut framover.

Anbefalte ny prioriteringsprosess

Styret anbefalte HF å fortsette med faglige prioriteringer. Signaler til det videre arbeidet var blant annet:

  • Fakultetet bør gi faglige prioriteringer form av en løpende evalueringsprosess.
  • HF bør ikke avslutte satsinger før de har fått tid nok til å gi effekt.
  • Spissede og tverrfaglige tematiske satsinger kan også være relevante  i kommende prioriteringsprosesser.
  • Faglige prioriteringer bør ikke kobles til resultatene fra den pågående nasjonale humaniora-evalueringen (HUMEVAL). HUMEVAL bryter ikke resultater ned på institusjonsnivå og er ikke egnet for interne prioriteringer.

Se protokollen fra fakultetsstyremøtet 4. mars.

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 15. mars 2016 11:22 - Sist endret 15. mars 2016 11:22