Humaniorameldingen tar form

24. juni skal HF-styret følge opp arbeidet fram mot stortingsmeldingen i 2017. Migrasjon og integrering tilhører samfunnsutfordringene Nasjonalt fakultetsmøte peker på i sitt innspill.

Fakultetsstyret skal diskutere innspillet fra Nasjonalt fakultetsmøte til humaniorameldingen på vårens siste styremøte.

Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag skriver i sitt innspill at det forventes at stortingsmeldingen vil bidra til å korrigere bildet av humanioraforskningen som «innovervendt og lite dagsaktuell». Flere sentrale problemstillinger belyses i innspillet:

 • Humanioras bidrag inn mot de store samfunnsutfordringene
 • Samfunns- og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene
 • Fremmedspråkssatsingen
 • Lærerutdanningen
 • Finansieringen av humaniorafagene
 • Nasjonale studieprogram
 • Behovet for nasjonale analyser og undersøkelser på frafall mm

Innspillet trekker fram fire viktige samfunnsutfordringer som humaniora er godt egnet til å besvare:

 • Migrasjon og integrering
 • Teknologiutviklingen
 • Klima/Energi/Miljø
 • Helse og velferdsstat

Les innspill til Humaniorameldingen fra Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag (PDF)


Andre saker

UiOs årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 legges fram til orientering. Saken ble behandlet i universitetsstyret tirsdag 21. juni.

Det legges fram forslag til ledelsesvurdering for 1. tertial 2016, og det skal holdes valg på representanter for midlertidig ansatte og studenter til fakultetsstyret for 2017.

Innkalling og sakspapirer til fakultetsstyremøte 24. juni

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 22. juni 2016 11:14