HUMEVAL: Takk for dugnaden!

Arbeidet med tidenes største evaluering av norsk humaniora, HUMEVAL, er foreløpig over for HFs del. Det ble litt av en dugnad for HF-miljøene: et raskt overslag viser at vi alt i alt har brukt et årsverk på denne prosessen, så langt.

HUMEVAL-gruppa: Ellen Rees, Thorbjørn Nordbø og Arve T. Thorsen (foto: HF)

Én dag før fristen sendte vi av gårde alt materialet som var samlet inn og skrevet gjennom mange uker. De åtte internasjonale panelene er i skrivende stund ennå ikke oppnevnt av NFR. Men når de er det, vil vi informere alle om sammensetningen av dem.

Etter NFRs plan skal den endelige evalueringsrapporten publiseres i mai 2017.  Vi har selvtillit nok til å si at vi rett og slett er ganske stolte av det vi sammen med instituttene har sendt inn.

Mangfold og kvalitet

HF har all grunn til å være stolte av de 19 forskergruppene våre, som viser både mangfoldet og kvaliteten i samarbeidet både innenfor humaniora og langs grenseflatene til andre fag. Arbeidet med innmeldingen av forskergruppene var både morsomt og bevisstgjørende for oss som var involvert. Det ble mye arbeid,.., men resultatet ble flott.

Fra alle institutter ble det meldt inn sterke grupper, med solide ambisjoner og med klart artikulerte tanker både om hva de kan og hvordan de framover vil arbeide for å ta ut potensialet i samarbeidet.

Internasjonal elite

HF har all grunn til å være stolte av de 30 enkeltforskerne utenfor gruppene, som hadde sendt inn noen av sine fineste ting, publisert i prestisjefylte kanaler. Konkurransen var hard. De 30 som ble innsendt, er alle i den absolutte eliten internasjonalt på sine områder og representeres alle av publikasjoner på nivå 2. Og hadde vi fått anledning, kunne vi supplert  disse med mange fler. Utvelgelsen ble litt av et luksusproblem.

Kraftfullt samfunnsbidrag

HF har ikke minst all grunn til å være stolt av de 50 impact-casene som vi sendte inn. Vi trodde først det skulle komme inn en 6-7 stykker, men så ble det altså femti. Sammen gir de et kraftfullt inntrykk av HF-miljøenes samfunnsbidrag, ofte på overraskende områder og på like overraskende måter.  Så inspirerte er vi blitt av akkurat den delen av prosessen at vi nå følger opp med å vise en rekke av disse på HFs nettside. Så er håpet at det vil inspirere enda fler til både å skape nye case og sende dem inn, slik at vi kan vise både omverdenen og hverandre hva HF’ere får til også på dette stadig viktigere området.

I mellomtiden mens vi venter på resultatet av evalueringen: en varm takk til alle dere som var med. HF kom pent i mål, takket være dere.

Av Thorbjørn Nordbø og Arve T. Thorsen, HUMEVAL-gruppa: Ellen Rees
Publisert 4. mai 2016 14:13