Hundrevis av deltakere på nettkurs om musikk og bevegelse

Denne våren har institutt for musikkvitenskap gjennomført nettkurset Music Moves med deltakere fra hele verden. Nå deler kursholderne sine erfaringer med andre HF-kollegaer.

Initiativet kom fra DML-gruppa ved USIT (Seksjon for digitale medier i læring), som tok kontakt med IMV høsten 2014 og ville bruke musikk som tema i en MOOC (Massive Open Online Course) for den britiske læringsplattformen FutureLearn.

Verdensledende ekspertise

Institutt for musikkvitenskap (IMV) har verdensledende ekspertise på temaet musikk og bevegelse, og forskerne ved bevegelseslaboratoriet på instituttet har studert dansere og musikere, både profesjonelle og amatører i over et tiår.

– Når temaet er musikk og bevegelse, er det høyst aktuelt å velge en formidlingsform med levende bilder, forteller førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen, som er en av de ansvarlige for kurset. Viktige deler av materialet som ble benyttet i vanlige forelesninger, kunne ikke benyttes åpent i en MOOC, så i planleggingsfasen gikk det derfor mye tid med til å diskutere rettighetsproblematikk.

Produserte materialet selv

For å få laget musikk- og filmklipp som kunne brukes på nettkurset, ble fire ansatte ved instituttet som representerte ulike musikktradisjoner hentet inn:

Høsten 2015 ble disse fire aktørene filmet på ulike scener på Chateau Neuf og i Aulaen, og forelesningsfilmene ble laget i studio hos USIT. I tillegg ble det filmet intervjuer med kollegaer, og mer uformelle tematiske samtaler mellom de tre MOOC-ansvarlige Hans T. Zeiner-Henriksen, Kristian Nymoen , og Alexander Refsum Jensenius.

Månedene frem mot oppstart var preget av intens jobbing med alt kursmaterialet; artikler, oppgaver, quizer – i tillegg til at alt videomaterialet skulle redigeres. Seniorrådgiver i DML-gruppen Svein Harald Kleivane var primus motor i denne perioden, og koordinerte smått og stort av mennesker, utstyr og innhold.

5000 påmeldte

Music Moves startet 1. februar 2016 med rundt 5000 påmeldte, og det var om lag 1500 aktive deltagere i den første av de seks ukene kurset varte.

– Dette sank ned til omtrent en tredjedel utover i kurset, men aktiviteten og diskusjonen blant de som fortsatte var overveldende, forteller Zeiner-Henriksen.

– Deltagere fra ulike deler av verden, i alle aldre og med ulik bakgrunn bidro med unike perspektiver fra sine kulturelle ståsteder. Til sammen ble 7755 kommentarer skrevet til kursets ulike deler, så det var mye å forholde seg til og mye å følge med på. Svært engasjerende og moro, men også tidkrevende og utfordrende, innrømmer han.

Heldigvis hadde vi også god assistanse fra vitenskapelig assistent Diana Kayser, som fulgte med på kommentarene og laget oppsummeringer. Hver uke ble avsluttet med en Wrap-up-video der vi kommenterte noe av det som var blitt diskutert.

Verdifulle erfaringer

– Kunnskapen vi sitter på nå, etter å ha gjennomgått et slikt arbeid, ville ha vært gull verdt ved oppstarten. Å faktisk vite omfanget av arbeidsmengden, og hvilken form alt materialet skal inn i, ville ha vært en stor hjelp.

– Om vi ville ha gjort det igjen? Med tilgang til de ressursene som kreves av tid og assistanse til filming, redigering, og tilrettelegging; ja, uten tvil, slår Zeiner-Henriksen fast.

5. september i år starter Music Moves for andre gang; og denne gang i kombinasjon med emnet MUS2006 – Musikk og bevegelse.


«Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert»: Aftenposten har intervjuet Alexander Refsum Jensenius om forskningen på musikk og bevegelse 30. april.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 4. mai 2016 14:13 - Sist endret 4. mai 2016 14:13