Inntil 250.000 kr i driftsmidler over fem år

HF satser på å doble EU-finansieringen i 2016-18, og syv forskere kan få nye muligheter med karriereløpsprogrammet som nå lyses ut. 

I HFs årsplan for 2016-2018 er det vedtatt en storstilt EU-satsning. I alt syv aktiviteter er satt opp, med mål om å doble EU-inntjeningen.

Karriereløpsprogrammet er en slik aktivitet. Instituttene nominerer kandidater til programmet.

Instituttenes nominasjonsfrist er 10. februar.

Fullstending utlysningstekst

De som blir tatt opp til karriereløpsprogrammet får en startpakke, som består av én stipendiatstilling de selv skal veilede, samt inntil 250.000 kr i driftsmidler over fem år.

Fakultetet vil sikre nødvendig administrativ kapasitet og kompetanse til å støtte arbeidet med søknader.

HF vil blant annet

  • Gjennomføre et femårig karriereløp for syv forskere i 2016 og 2017.
  • Identifisere og legge særskilt til rette for inntil tre miljøer med reelle muligheter for å delta i tematiske utlysninger innenfor Horisont2020s samfunnsutfordringer.
  • Gi stimuleringsmidler til faste ansatte som kommer til andre runde i ERC med karakteren A, men ikke får tilslag. Mot å forplikte seg til å søke igjen, får søkeren frikjøp for ett semesters undervisning og en stipendiatstilling i sitt prosjekt.
  • Vurdere insentivordninger som undervisningsfritak til faste ansatte som får tildelt midler fra «Marie Skłodowska Curie Actions» til forskeropphold.
  • Normalt kreve potensial for prosjektakkvisisjon i faste vitenskapelige stillingsutlysninger.
Av Magnus Garder Evensen
Publisert 20. jan. 2016 14:05 - Sist endret 20. jan. 2016 15:59