Millionstøtte til HF-forskning på kjøp og salg av menneskelige varer

Ole Martin Moen er filosof og skal lede prosjektet "What should not be bought and sold?”. Han skal forske på etiske problemer knyttet til blant annet surrogati, prostitusjon og organhandel.

Ole Martin Moen (foto: CSMN)

Norsk Forskningsråds program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) kunngjorde nye tildelinger tirsdag 28. juni. Av 121 søknader er det tildelt støtte til 11 prosjekter, for til sammen 103,5 millioner kroner. Det humanistiske fakultet fikk tildelt nærmere ni millioner kroner til prosjektet "What should not be bought and sold?”, som skal ledes av Ole Martin Moen.

Bør vi kunne kjøpe og selge hva som helst?

I sammendraget fra søknaden heter det blant annet: De fleste av oss har ingen kvaler med at ting som kjæledyr, bøker, eller tjenester som barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense overskrides.

Men hvor trekker vi grensen? Og hvordan går vi frem for å avgjøre det? Dette er svært sentrale etiske og politiske spørsmål, for hvordan vi forstår og avgrenser markeder påvirker og former samfunnet, og teknologiutviklingens fremskritt skaper stadig flere potensielle handelsvarer. Dette prosjektet vil bidra til å utvikle etiske kriterier for hva som bør, og ikke bør, bli sett på som handelsvarer. Slik flyttes grensene for "commodification ethics", etisk tenkning knyttet til kommersialisering av gjenstander eller handlinger, som er et av de mest samfunnsrelevante temaene i filosofien.

Kontroversiell debattant

Moen er kjent for mange fra NRKs radioprogram Verdibørsen, og som en aktiv og kontroversiell stemme i samfunnsdebatten. Moen er ansatt som postdoktor ved institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN). CSMN er et av to sentre for fremragende forskning (SFF) ved HF, og IFIKK er verstskapsinstitutt. Moens nye prosjekt får nå finansiering for tre og et halvt år, med en stipendiatstilling og to gjesteforskerstillinger i tillegg til Moen som prosjektleder.

Uvurderlig støtte fra forskningsrådgiveren

– Dette er en unik mulighet for meg for å videreutvikle arbeidet mitt innen både anvendt etikk og innen metodespørsmål tilknyttet anvendt etikk, sier Moen om tildelingen. Jeg vil også rette en stor takk til Zhanna Saidenova som er forskningsrådgiver på IFIKK, hun har vært en uvurderlig støtte i arbeidet med søknaden, sier han.

Utenfor UiO er Moen grunnlegger av og styreleder for Humanistskolen i Oslo, en offentlig finansiert ungdomsskole tuftet på et sekulært humanistisk livssyn.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 29. juni 2016 09:36 - Sist endret 30. juni 2016 09:30