Rehabilitering av 7. - 12. etasje, Niels Treschows hus

Arbeidene starter i uke 28, 2016, og vil bli sluttført i uke 30, 2017. Det blir støy i begynnelsen av perioden.

Hva skjer?

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere 7. – 12. etasje i Niels Treschows hus. Arealene framstår i dag som slitte, mørke og umoderne med et ventilasjonsanlegg som har behov for fornyelse. Det er gjort få endringer i etasjene siden bygget sto ferdig i 1960.

Det som skal gjøres er følgende:

 • Omfordeling av kontorer og studentarealer.
 • Nye overflater fra 7. - 12. etasje.
 • Nytt møterom/pauseareal med tilhørende kjøkken på hvert plan fra og med 7. til og med 11.etasje.
 • Eget kopirom på hvert plan fra og med 7. til og med 12. etasje.
 • Alle dører mot korridor får glass.
 • Nytt ventilasjonsanlegg.
 • Nytt teknisk rom med tilhørende installasjoner på taket.
 • Perforert stålskjerm rundt de tekniske installasjonene på taket.

Når skjer det?

Arbeidene starter i uke 28, 2016, og vil bli sluttført i uke 30, 2017.

Konsekvenser for brukere av bygningen:

 • Brukerne av lokalene i 7. – 12. etasje har flyttet til midlertidige lokaler på Ullevål stadion (Sognsveien 77).
 • 1.- 6. etasje er i bruk under byggeperioden. Derfor er det stort fokus på å unngå støyende arbeider.
 • Det skal legges opp til en drift der en unngår støyende arbeider i tidsrommet 09:00-15:00.
 • Fra 11. juli til 11. august 2016 tillates det støy gjennom hele virkedagen.
 • Støyende arbeider defineres som pigging og kjerneboring.
 • Boring for festemateriell er ikke definert som støyende arbeider.
 • Det må påregnes litt støv i byggeperioden.
 • Det skal til enhver tid sørges for at bygget er ryddig, rent og tørt.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Trygve Sogn, prosjektleder i Eiendomsavdelingen.

E-post: trygve.sogn@admin.uio.no

Mobil: 916 07 628

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. juli 2016 11:13 - Sist endret 8. juli 2016 12:45