Rekordmange stipendiatstillinger til instituttene

Den gode økonomiske situasjonen ved fakultetet gjør at det i disse dager kunngjøres et stort antall stipendiatstillinger. I tillegg kommer stillinger i det planlagte karriereløpet for unge forskere.

Dekanatet har fordelt 40 stipendiatstillinger til instituttene for 2016, og syv stillinger til deltakerne i fakultetets karriereløp for unge forskere.

Doblet antall stipendiatstillinger

I 2015 ble i overkant av 20 stipendiatstillinger fordelt, og årets tildeling er dermed en svært gledelig økning.

Den gode økonomiske situasjonen ved fakultetet gjør at vi kan forskuttere kunngjøringene, og stillingene vil bidra til å styrke forskerutdanningen og fakultets EU-satsning.

Ti av årets stillinger er fordelt de faglig prioriterte miljøene, og de resterende 30 er fordelt pro rata til instituttene.

Instituttene er godt i gang med utlysningsprosessen, og flere stillinger er omgjort til postdoktorstillinger.

Vi tar sikte på at stillingene blir lyst ut i løpet av vårsemesteret.

Av forskningsrådgiver, Magnus Garder Evensen
Publisert 17. feb. 2016 10:48 - Sist endret 17. feb. 2016 10:48