Siste sjanse til å påvirke arbeidsmiljøet?

Denne uken avsluttes spørreundersøkelsen ARK på HF, og prosjektleder Inger-Johanne Ullern håper at så mange som mulig vil være med og gi en tilbakemelding om hvordan de opplever arbeidsmiljøet sitt. 

– HF er nå inne i siste uke av spørreundersøkelsen ARK. Hittil har godt over halvparten av fakultetets ansatte deltatt. Jo flere som svarer jo bedre grunnlag for å skape arbeidsforhold som gir grobunn for god forskning, undervisning og læringsmiljø for studentene, sier Inger-Johanne.

Husk også at den enheten eller seksjonen med høyest deltakerprosent premieres!

Etter påske blir det ny ARK-aktivitet; da inviteres alle ansatte til workshops for å tolke resultatene, diskutere hva som er viktig å bevare og forbedre i arbeidsmiljøet, og prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Workshopene ledes av prosessledere som er skolert i og har bred erfaring med organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Følg med på ditt institutt og i sekretariatet for informasjon om møtetid!

Av Inger-Johanne Ullern
Publisert 2. mars 2016 14:56 - Sist endret 2. mars 2016 14:56