Søkertall 2016: Flere vil studere språk

Årets søkertall viser at fakultetet har en stabil søkning med en liten nedgang både i antall søknader og i antallet søkere som har ett av våre bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg.

Fakultetet har 22086 søkere totalt, og 3719 av dem har oss øverst på ønskelisten, såkalte førstevalgssøkere. Vi har i gjennomsnitt 2 førstevalgssøkere per studieplass.

Årsenhetene er blant våre mest populære studietilbud, med årsenhetene i Engelsk og Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, på topp med over fem førstevalgssøkere per studieplass.

Økt interesse for språkfag

Årsenheten i Engelsk er det programmet på HF som har flest førstevalgsøkere, og språkfagene har en generell økning i interesse. Noe også UiOs pressemelding om søkertallene viste til.

Størst økning har:

  • Nordisk: språk, litteratur, retorikk
  • Spansk (studieretning på Europeiske språk)
  • Russisk (studieretning på Europeiske språk)
  • Portugisisk (studieretning på Europeiske Språk)
  • Midtøsten-studier med arabisk (studieretning på Asia- og Midtøsten-studier)

Også nedgang

HF har mindre enn 1 førstevalgssøker til ca. 20% av våre program. Og vi har noen program som har hatt stor nedgang i antall førstevalgssøkere. Studieretningen Latin-Amerika på bachelorprogrammet Europeiske språk og Estetiske studier har begge hatt en nedgang på rundt 60%.

Nedgang har også:

  • Kulturhistorie (studieretning på Religionshistorie og kulturhistorie)
  • Lingvistikk
  • Klassiske språk

Av disse har kun Lingvistikk fremdeles nesten 2 søkere per studieplass.

Av Johanne Cecilie H. Jørgensen, avdelingsleder i studieseksjonen
Publisert 20. apr. 2016 13:51