EU støtter HF-ledet opplæringsseminar med deltakere fra mange land

– Når kriser gjør at folk forflytter seg er det viktig at vi bidrar til at de kan fortsette utdannelsen sin på tvers av landegrensene, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

Åtte representanter fra fire middelhavsland deltok i HFs del av kapasitetsbyggingsprosjektet MERIC-Net - Mediterranean Network of National Information Centres on the Recognition of Qualifications 20. og 21. november. Dette er et nettverk som arbeider med myndighetene i land på begge sider av Middelhavet for å tilrettelegge for godkjenning av utdanning på tvers av landegrensene.

– Nå revitaliseres MERIC-net, forteller Therese Gjessing. Hun var vertskap for et todagers opplæringsseminar i Oslo sammen med Kaja Schiøtz. Begge to er seniorrådgivere i studieseksjonen, med godkjenning og internasjonalisering som arbeidsområde.

– Nettverket har blitt spesielt relevant nå, på grunn av økt bevegelse på tvers av landegrensene i regionen og flyktningestrømmen til Europa, sier Therese.

For universitetene er målet økt kompetanse på internasjonal godkjenning av utdanning, og å bygge opp eksperter som kan implementere eventuelle nasjonale prosesser ved universitetene.

Lisboakonvensjonen og Bolognaprosessen står sentralt i arbeidet, forklarer Therese. Dette har gjort utdanningsmobilitet i Europa enklere, og i påvente av eventuelle globale prosesser fungerer de som modell for land uten slike retningslinjer.

Du kan søke mobilitetsstøtte

Fagmiljøer ved UiO kan søke om støtte til global mobilitet i Erasmus+ programmet. Dette gjelder primært mobilitet av studenter og ansatte fra samarbeidsuniversiteter i UiOs partnerland utenfor EU, men det er også anledning til å søke om mobilitet fra UiO til partnerland. Regionen som inkluderer Nord-Afrika og Midtøsten inngår i det området som prioriteres av EU.

Ved søknad om global mobilitet skrives det en overordnet søknad fra UiO koordinert av Erasmus+ teamet ved Erasmuskoordinator Mette Oftebro.

Bredt internasjonalt samarbeid

Prosjektet koordineres av franske CIEP (Centre international d'études pédagogiques) og Université Nice Sophia Antipolis. CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) og Universitetet i Palermo er italienske partnere, NOKUT og UiO er norske partnere.  CIEP, CIMEA og NOKUT er alle såkalte ENIC-NARIC-kontorer.

For å bygge opp en felles forståelse av utdanningssystemer og kvalitet i utdanning som kan sammenlignes over landegrenser, har NOKUT og søsterkontorene i Frankrike og Italia arbeidet med utdanningsministerier i Algerie, Tunisia, Marokko og Libanon om opplæring. Først i en uke i hvert av landene i Europa, deretter en uke i hver av de fire partnerlandene i sør, høsten 2017. Målet er å bygge opp ENIC-NARIC-kontorer i deltagerlandene.

Stor mobilitet i området

– Mellom landene sør i Middelhavet foregår det mye mobilitet, av ulike grunner. Fra konfliktområder, fra øvrige Afrika og mot Europa. Bare i Libanon finnes rundt 1,5 millioner syriske flyktninger. Da blir det viktig å bidra til løsninger som gjør det mulig å fortsette utdannelse på tvers av grensene, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

– Vårt prosjekt retter seg mot systemnivå, og vi samarbeider således med både utdanningsinstitusjoner og myndigheter, utdyper Therese.

Oslo, Nice og Palermo

I november startet opplæringen: først tre dagers samlet seminar i Palermo ved Universita degli studi di Palermo, deretter reiste en representant fra hver institusjon videre til henholdsvis Université Nice Sophia Antipolis og Universitet i Oslo, mens en gruppe ble igjen i Palermo.

I Oslo, Nice og Palermo hadde da åtte representanter videre opplæring i to dager innenfor sitt vertsuniversitets sterke felt. UiO berømmes for kvalitetsarbeidet i utdanningen, og sin kompetanse på godkjenningsfeltet.

Disse deltok på samlingen ved UiO:

  • Djalel Maherzi, Algiers University 1, Algerie       
  • Djawad Zendagui, University Aboubekr Belkaïd Tlemcen, Algerie            
  • Amal Amzil, University Mohammed V of Rabat, Marokko            
  • Lamia Lahnine, University Cadi Ayyad, Marokko
  • Hedia Dridi Ep Yeferny, University of Tunis El Manar, Tunisia      
  • Zied Romdhane, University of Monastir, Tunisia              
  • Daisy Abou Jaoudeh, University Antonin, Libanon           
  • Bassel Hachem, Holy Spirit University of Kaslik, Libanon

Prosjektet fremover:

I 2018 skal prosjektpartene fokusere på å utvikle landinformasjon om Algerie, Tunisia, Marokko og Libanon - statusrapport og systembeskrivelser av utdanningssystemene.

I 2019 skal prosjektet fokusere på kvalifikasjonsvurdering for flyktninger i regi av NOKUT og en rapport om transnasjonal utdanning koordinert av UiO.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 29. nov. 2017 14:23 - Sist endret 29. nov. 2017 14:26