UiOs utdanningspris gikk til ILN!

MOOC-gruppa på ILN og prosjektleder Erik Juriks får prisen for nettkurset «Introduction to Norwegian».

Universitetslektor Erik Juriks (foto: ILN) har ledet utviklingen av nettkurset.

– «Introduction to Norwegian» er et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere, og for de som sitter og venter i flyktningleirer og har fått vedtak om å få komme til Norge, heter det i begrunnelsen fra universitetsstyret.

Kurset ble lansert i januar i år, og er en Massive Open Online Course, også kalt MOOC. Tirsdag ble det kjent at prosjektleder og universitetslektor Erik Juriks og MOOC-gruppa ved ILN er tildelt utdanningsprisen for sin innsats med dette kurset.  

–  Målet er at flyktningene kan benytte seg av MOOCen der de er, og på den måten slipper å vente med å komme i gang med relevant norskopplæring, sa Erik Juriks før lanseringen. En strålende fornøyd prosjektleder takker nå instituttet for all støtte i arbeidet med prosjektet.

Sammen med Erik Juriks utgjør Roger Solberg og Annely Tomson fra ILNs avdeling Norsk for internasjonale studenter (NORINT) arbeidsgruppa som står bak prosjektet. Svein Harald Kleivane fra DML/USIT har også vært veldig viktig for utviklingen av MOOCen, og Tekstlaben på ILN har bidratt til utviklingen til chatbotdelen av kurset.

Les intervju med Erik Juriks i forbindelse med lanseringen av kurset


"Introduction to Norwegian"  er et begynnerkurs i norsk for utlendinger. Kurset er gratis og krever ingen forkunnskaper.

Futurelearn-plattformen gir også studentene ("the learners") mulighet til å kommunisere med hverandre og med lærerne.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 21. juni 2017 13:19 - Sist endret 22. juni 2017 09:11