Eksepsjonelt gode forskningsresultater for MultiLings første periode

Nå er midtevalueringen av UiOs SFF-er gjennomført. Den bød blant annet på beste karakter på det vitenskapelige arbeidet på MultiLing Senter for flerspråklighet ved ILN. I juni 2018 fikk de klarsignal på videre finansiering for perioden 2018-2023.

I forskningsfronten

– Vi er særlig glade for at komiteen løftet frem at forskningen som foregår på senteret er cutting-edge og at the forefront of new intellectual movements and lines of theory-building in these different fields, sier Elizabeth Lanza og Mari Otnes i senterledelsen. Nå gleder de seg til å jobbe videre med nettopp teoribygging og innovative metoder, spesielt med eksperimentelle metoder i forbindelse med sin nye lab.

Evalueringen ble foretatt av en internasjonal vitenskapelig komité, bestående av to spesialister og to generalister, oppnevnt av Norges Forskningsråd (NFR).

– En grundig midtveisevaluering er et viktig element i vår oppfølging av sentrene. Vi ser at komiteene har gitt konkrete og nyttige korreksjoner til noen av sentrene. Dette vil bidra til et tydeligere fokus og ytterligere kvalitetsheving i andre halvdel av senterets levetid, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Anders Hanneborg, i en pressemelding.

Her er noen av konklusjonene fra evalueringen:

  • Senterets forskningsresultater fra første femårsperiode er eksepsjonelt gode (The scientific quality is exceptional)
  • Formidlingsarbeidet er eksemplarisk (The outreach and dissemination work is exemplary) og antall medieoppslag ekstremt imponerende (extremely impressive)
  • MultiLing har lyktes med sitt internasjonale forskningssamarbeid (extensive international research collaboration)
  • Senteret har tiltrukket seg fremragende talentfulle forskere på alle nivåer, og at dette også kommer til uttrykk gjennom publikasjonene våre (The Centre has attracted excellent, talented researchers at all levels - doctoral, postdoctoral, established researchers (Professor II) and distinguished international scholars - as evidenced by the number of publications in excellent journals and books or book contributions)
  • De trekker fram en dyktig senterleder (Her leadership is based on a vision and on a broad understanding of where and how world-leading research is being conducted in applied linguistics, psycholinguistics and sociolinguistics)
  • Støtten fra UiO, HF og ILN har hatt stor betydning for MultiLing som SFF (The support from the host institution has also been of considerable significance)

Viktig støtte fra vertsinstitutsjonen

– Komitéen trekker fram betydningen som støtten fra både UiO, fakultetet og vertsinstituttet ILN har hatt for at MultiLing har lykkes så godt som SFF.  Jeg vil derfor både få gratulere MultiLing med alle de gode og inspirerende tilbakemeldingene fra evalueringen, og samtidig takke forskningsadministrasjonene på HF og ILN for det arbeidet de har gjort for MultiLing helt siden starten, sier forskningsdekan Ellen Rees.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. aug. 2018 14:08 - Sist endret 23. aug. 2018 14:08