EU-millioner til norsk opphavsrettsforskning

Véronique Pouillards forskningsprosjekt «Creative IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries» er tildelt ERC Consolidator Grant som ett av fire på UiO.

Véronique Pouillard er professor i historie ved IAKH, og forsker blant annet på forbrukerkultur. I prosjektet «Creative IPR» undersøker hun utviklingen av opphavsrett i kreative bransjer, fra man begynte med internasjonale traktater sent på 1800-tallet, og frem til i dag.

Fokus er på Europa i en global sammenheng, og forskerne skal undersøke konsekvensene av denne utviklingen: Hva betydde opphavsrett for en musiker eller motedesigner i Europa på 1900-tallet? Hvem lyktes eller mislyktes i å sikre seg økonomisk?

– Det er en stor glede å gratulere Véronique med dette fantastiske resultatet, sier fungerende forskningsdekan Eirik Welo. Det ligger mye hardt arbeid bak en EU-søknad, og suksessen kommer på et viktig satsingsområde for fakultetet. Et gjennomslag som dette vil skape nye muligheter for dette forskningsfeltet i mange år framover!

Historikere i den øverste divisjonen

Instituttleder Tor Egil Førland er også svært fornøyd: – Først og fremst gir denne tildelingen mulighet til å realisere et veldig spennende forskningsprosjekt. Dessuten viser Véronique Pouillard med sitt ERC Consolidator Grant at UiO har historikere i den øverste divisjonen innenfor europeisk forskning. På IAKH er vi stolte og glade, sier han.


Tildelingen er på 1,926 millioner EURO, som tilsvarer NOK 18,7 millioner kroner med dagens vekslingskurs. Prosjektet løper over fem år.

Det skal ansettes to treårige doktorgradsstipendiater og to treårige postdoktorer. Det ansettes også en administrator i 60% stilling i hele prosjektperioden, og Véronique Pouillard kommer til å jobbe 80% på prosjektet i hele perioden. Utover dette er det også noen midler til vitenskapelig assistanse.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 29. nov. 2018 12:01 - Sist endret 29. nov. 2018 12:35