Resultatet av fakultetsstyrevalget er klart!

Fakultetsstyrevalget ble avsluttet fredag 30. november kl 14:00, og her er resultatet:

Resultater for de fire valgkretsene ved HF:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger- 2 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Anne Eriksen
 • Rune Svarverud

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Christine Meklenborg Salvesen
 • Andre vararepresentant Espen Schaanning

184 godkjente stemmer. Oppmøte 55,93%

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(2) midlertidig vitenskapelig ansattei undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2019-2022 ble:

 • Jorunn Simonsen Thingnes

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Eivind Thomassen
 • Andre vararepresentant Silje Susanne Alvestad

78 godkjente stemmer. Oppmøte 24,61%

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(3) teknisk og administrativt ansatte- 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2019-2022 ble:

 • Erlend Kristiansen Haavardsholm

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Pia Søndergaard
 • Andre vararepresentant Øystein Bjarne Ekevik

121 godkjente stemmer. Oppmøte 57,62%

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(4) studentene- 3 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Ida Kristine Gangstø Berg
 • Jonas Ulleland
 • Claus Solbakken

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Eva Strømme Moshuus
 • Andre vararepresentant Marius Frans Linus Hillestad
 • Tredje vararepresentant Ingvild Østbø Lunde

204 godkjente stemmer.  Oppmøte 3,3%

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Eventuelle klager på valget må være valgstyret i hende innen 12. desember.

 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 3. des. 2018 14:00 - Sist endret 3. des. 2018 14:26