Nå kan du nominere kandidater til høstens dekanvalg ved HF

Valget foregår i tidsrommet 29. oktober. - 2. november, og valgkomitéen har startet sonderingen etter kvalifiserte kandidater. Du kan også nominere!

Alle tilsatte og registrerte studenter med stemmerett ved fakultetet har rett til å foreslå dekankandidater.

For at et kandidatforslag skal være gyldig, må det være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Det er ikke lov til å underskrive på mer enn ett forslag.

Forslag til kandidater sendes til valgstyre@hf.uio.no

Frist 1. oktober

Frist for å nominere kandidater er mandag 1. oktober kl. 14.00.

Dekanen som velges, utpeker og oppnevner selv prodekaner for forskning og for utdanning.

Fakultetsstyret har vedtatt en stillingsbeskrivelse for dekanen. UiO har vedtatt Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder.

Landets største HF-fakultet

Med nesten 1000 ansatte og i underkant av 6000 studenter er Det humanistiske fakultet et av de største fakultetene i landet.

HF har flere studenter og studieprogrammer enn noe annet fakultet ved UiO. Fakultetet har et samlet budsjett på 775 millioner i 2018.  

Størrelsen på fakultetet gir mange muligheter, men det stiller også store krav til de som skal lede fakultetet. 

Av Thorbjørn Nordbø, assisterende fakultetsdirektør
Publisert 23. aug. 2018 14:32 - Sist endret 24. aug. 2018 11:26