Velkommen til Humanioradagene 2018!

UiO inviterer til Humanioradagene 30. og 31. oktober. I et tettpakket program vil vi få lære mer om Norges møte med verden, enkeltmenneskers møte med staten og hvordan vi er med på å påvirke vår verdens framtid.

– Humaniora er Norges viktigste og mest grunnleggende kulturelle kapital. Når vi skal forholde oss til vår tids store utfordringer og muligheter, som for eksempel problemstillinger knyttet til globalisering, ny teknologi, migrasjon, klimakrise og intoleranse, er vi avhengige av den kunnskapen humaniora gir oss, sier rektor Svein Stølen.

Humanioradagene er en del av Universitetet i Oslo sitt bidrag til å forstå og påvirke disse fenomenene. I tillegg ønsker vi å bidra til diskusjonene om ytringsfrihet og offentlig samtale, betydningen av norsk språk, og mye mer.

De humanistiske vitenskapene hjelper oss å forstå, analysere og fortolke måten vi setter spor etter oss på, måten vi kommuniserer og samhandler på, måten vi tenker og skaper på og konsekvenser av det vi gjør, eller unnlater å gjøre.

Rektor åpner Humanioradagene i Gamle festsal tirsdag 30. oktober, og gir dermed startskuddet for to tettpakkede dager som viser bredden i den humanistiske forskningen ved UiO. Noen høydepunkt:

   •    Presentasjonen av den nyopprettede Oslo School of Environmental Humanities (OSEH).
   •    Filmvisning og foredrag om tekstilene i Oseberg-funnet ved professor Marianne Vedeler fra Kulturhistorisk museum.
   •    Diskusjon om Syria-krigens påvirkning på Midtøsten ved professor Brynjar Lia, førsteamanuensis Joakim Parslow, og førstelektor Dag Tuastad fra institutt for kulturstudier og orientalske språk, og professor Maja Janmyr fra Senter for menneskerettigheter.

Programkomiteen har bestått av dekanene ved HF og TF, og KHM-direktøren.

Se hele programmet her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 17. okt. 2018 14:39 - Sist endret 17. okt. 2018 14:42