Bruk Roma som ramme for din undervisning!

– Utbyttet var strålende, både faglig og sosialt! Det sier professor Gunn Enli på IMK, som tok med seg sine masterstudenter til Roma høsten 2016.

Gunn Enli (ytterst til venstre) med masterstudenter fra Media and Politics på taket av Det norske insituttet i Roma (foto: privat)

Gunn Enli underviser i medier og kommunikasjon, og forteller at hun hadde tre hovedgrunner til å ta med seg studentene på emnet «Media and politics» til Roma:

  • Ønsket om å bygge et faglig-sosialt miljø gjennom en ekskursjon for studentene
  • Italiensk politikk og politisk kommunikasjon gir relevante perspektiver på faglitteraturen og gjør seg godt i komparasjon med både nordisk og amerikansk politikk
  • Mulighetene som ligger i at UiO har et så flott senter liggende «midt i vakreste Roma»

Stort læringsutbytte

– Mange av studentene som deltok på studieturen har god kontakt enda, og flere har kommet til meg etterpå og fortalt at de lærte mye, sier Gunn.

Gruppen besøkte flere medieselskap og fikk blant annet omvisning i det italienske allmennkringkasteren RAI og det italienske medietilsynet. Studentene fikk i oppgave å være aktive og stille spørsmål til foredragene, og de lærte mye av å diskutere i en annen kontekst enn den norske.

– Vi hadde også flere italienske gjesteforelesere som bidro med både komparative, historiske og samfunnskritiske analyser av forholdet mellom medier og politikk i Italia, utdyper Gunn. 

Gunns råd til HF-kolleger som vurderer å legge undervisning til Roma:

1. Be studentene gjøre mye av den praktiske planleggingen, det lærer de av og det skaper samhold.

2. Bruk kontaktene til instituttet i Roma til å få innpass i offentlige institusjoner, bedrifter etcetera.

3. Bruk egne kontakter fra forskning og konferanser til å skaffe gode forelesere fra Roma-området.

4. Bruk senteret i Roma som lokkemiddel for å få gode forskere/forelesere til å komme. Oppgi gjerne adressen.

5. Pass på å ha luft i programmet hvis dere skal forflytte dere, pga hyppige streiker og tidkrevende transport.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan legge opp undervisning i Roma? Ta kontakt med instituttet.

Les vår forrige artikkel om instituttet

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 28. feb. 2018 13:38 - Sist endret 28. feb. 2018 13:54