En historie om reisende tekster

Den tverrfaglige satsningen Traveling Texts er sist ut i vår miniserie om de tre satsningene som har fått strategiske midler fra HF de siste tre årene. Den dreier seg om oversettelsesvitenskap, og dens historie er litt annerledes enn de to andre som er omtalt tidligere.

I Norge er ikke oversettelse et eget fag, men knyttet til de enkelte språkfagene. Oversettelsesforskere har derfor ikke et samlet fagmiljø, en fagoffentlighet hvor problemstillinger kan jobbes med på tvers. Heller ikke ved HF.

Stort potensiale

Samtidig er dette et fagområde hvor HF-miljøene har mye kompetanse. Her kan potensialet for synergier og forskningsmessig framgang bli stort, bare alle relevante kolleger møtes og snakker sammen. Dette var bakgrunnen for at professor i spansk Cecilia Alvstad ved ILOS søkte og fikk midler til satsningen Traveling Texts i 2015.

Med midlene fra fakultets satsing kunne Alvstad sammen med gode kolleger bygge ut et eksisterende seminar for oversettelse til å omfatte forskere fra fire HF-institutter: IFIKK, IKOS, ILN og ILOS. De hadde ikke samarbeidet på denne måten før, og nå kunne de konsolidere et fagmiljø som inkluderer mer enn 20 HF-forskere.

Disse fagmiljøene er involvert :

  • allmenn litteraturvitenskap
  • arabisk
  • engelsk
  • fransk
  • gammelgresk
  • Ibsen-studier
  • persisk
  • spansk
  • tyrkisk
  • tysk

HF i den internasjonale forskningsfronten

Rekrutteringen til oversettelsesområdet ble styrket gjennom to doktorgradsstipender. I tillegg har to andre stipendiater kommet til, som skriver sine avhandlinger innenfor rammen av satsningen.

Resultatet er et revitalisert fagmiljø med høye ambisjoner. Det er holdt en rekke internasjonale workshops og utgitt tre vitenskapelige antologier som har plassert HF i front internasjonalt, innenfor et område som altså ikke ennå er et fag i Norge. Ved siden av dette kommer doktoravhandlingene.

Hva er egentlig en oversettelse?

Kjernen i Traveling Texts som et oversettelsestudiefag, er en forståelse av oversettelse som avviker fra den gjengse. En oversettelse er nemlig ikke bare en oversettelse, understreker Alvstad. Kanskje finnes det ikke noe slikt, legger hun til. En oversetter «oversetter» ikke ord for ord eller setning for setning mekanisk, men gjenskaper en tekst som fungerer i en annen kulturell setting enn den hvor den er skrevet. 

Det er en mangefasettert og komplisert prosess. Den stiller krav til kulturkunnskap, språkfølelse i mer enn ett språk, og en rekke vurderinger, avveininger og veivalg som fort kan endre en hel tekst og sende tolkningene av den i helt andre retninger enn det den opprinnelige teksten gjorde.

Traveling Texts har markert seg i nordisk og internasjonal sammenheng med en modell for parallelle analyser av intra-tekstuelle og kontekstuelle stemmer i oversettelser (stemmer i og utenfor tekstene det er snakk om), samt analyser av kjønnsdimensjoner i oversettelsesprosesser. Hvert av disse temaene er blitt oppsummert i en egen antologi. I tillegg vil barnebokoversettelser komme i fokus for forskernes arbeid.

Satsningen går i sin nåværende form nå mot slutten.  Seminaret i oversettelse vil leve videre etter det løftet miljøet nå har fått og nye koster er klare for å overta når Alvstad snart tiltrer en professorstilling ved Stockholms universitet i nettopp oversettelsesvitenskap .

Les mer om satsningen Traveling Texts

Av Arve T. Thorsen dr.art, forskningsrådgiver HF
Publisert 20. juni 2018 13:15 - Sist endret 20. juni 2018 15:01