Nye formidlingskurs for vitenskapelig og administrativt ansatte

Det tilbys kurs i forskningsformidling, sosiale medier, muntlig framføring, pressehåndtering, medieoppmerksomhet, kronikkskriving, blant annet. Kursene går våren 2018.

Kursene skal bidra til å bygge kompetanse om muligheter for formidling av utdanning og forskning. For de kursene som har ekstern foredragsholder betaler enhetene en egenandel per deltaker.

Kurs for vitenskapelig ansatte

 • Kronikkurs
 • Muntlig fremføring og retorikk
 • Forskningsformidling
 • Sosiale medier for forskere
 • Skrivekurs for forskere

Les om kursene

Kurs for engelskspråklige vitenskapelig ansatte / Courses for English speaking staff

Deltakere som er vitenskapelig ansatt må ha sin hovedtilknytning til UiO.

Kurs for administrativt ansatte

 • Ny kommunikasjonsrådgiver ved UiO
 • Studentrekruttering
 • Sosiale medier
 • Pressehåndtering
 • Medieovervåking
 • UiOs designmanual

Les om kursene

Kursene er utviklet av Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon og UiOs kommunikasjonsnettverk.

Av kommunikasjonsrådgiver Camilla Chausse
Publisert 17. jan. 2018 14:05 - Sist endret 26. apr. 2018 11:05