Søkertall 2018: Svak økning i antall søkere til HF

HF har en stabil søkermasse og har også i år en svak økning i antall søkere (3%) sammenlignet med søkertallene i 2017.

Foto: Annica Thomsson

Vi har 30 bachelortilbud og 16 årsenhetstilbud i årets opptak.  
Over halvparten av bachelortilbudene har oppgang. Størst prosentvis økning har:

•    Idehistorie (studieretning på Filosofi og idehistorie)
•    Klassiske språk
•    Midtøsten-studier med tyrkisk (forrige opptak var i 2016)
•    Kunsthistorie og visuelle studier
•    Medievitenskap

Velger bachelor foran årsenhet

Drøye to tredeler av årsenhetene har nedgang, og de står for halvparten av de av våre søknadsalternativer som har nedgang. Det er likevel gledelig å se at for over halvparten av disse årsenhetene har det tilhørende bachelortilbudet fått økt søkning. Dette gjelder:

•    Allmenn litteraturvitenskap (studieretning på Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap)
•    Fransk (studieretning på Europeiske språk)
•    Historie
•    Idehistorie (studieretning på Filosofi og idehistorie)
•    Medievitenskap
•    Nordisk: språk, litteratur, retorikk (studieretning på Nordiske studier)
•    Religionshistorie (studieretning på Religionshistorie og kulturhistorie)
•    Spansk (studieretning på Europeiske språk)
•    Tverrfaglige kjønnsstudier

Vi har tre søknadsalternativer som står på stedet hvil, italiensk bachelor og årsenhet og estetiske studier. Estetiske studier hadde i 2017 en oppgang på 83%.

Når det gjelder indikatoren "førstevalgsøker pr. studieplass" (en søker som har et studieprogram som sin første prioritet), ligger HF fremdeles rett over to søkere per studieplass. I år har vi kun to studietilbud som har under én søker per studieplass på denne indikatoren, mens vi i fjor hadde fem.

Her er årets rekrutteringsvideo:

Søkertall 2018

Søkertall 2017

Søkertall 2016

 

Av Johanne Cecilie Høyem Jørgensen, avdelingsleder i studieseksjonen
Publisert 2. mai 2018 14:10 - Sist endret 2. mai 2018 17:03