Tre Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships er tildelt HF!

– HF opplevde dermed en økning fra én stipendiat i fjor til tre i år, og til neste år sikter vi enda høyere, skriver EU-rådgiver Magnus Garder Evensen.

Det ble holdt en Master Class i juni, der aktuelle søkere fra hele verden ble invitert til HF for en to dagers workshop. 17 søknader ble sendt inn, og tre er nå innvilget.

Dette er postdoc-prosjekter der forskere fra hele verden kan søke lønns- og mobilitetsmidler for å fremme sin karriere med et utenlandsopphold.

De innvilgede er:

1) Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication (MultiPic) - forskeren er Liquan Liu (Nederland), med Elizabeth Lanza (ILN og MultiLing) som faglig kontaktperson.

2) New speakers and use of Russian in the Northern Norway (NEW_WAY) - forskeren er Olga Solovova (Portugal), med Pia Lane (ILN og MultiLing) som faglig kontaktperson.

3) The construction of readers as (co-)observers in multimodal novels. Radical reader engagement in the visual age (Readers as Observers) - forskeren er Natalia Igl (Tyskland), med Karin Kukkonen (ILOS) som faglig kontaktperson.

Til hver av søknadene stilte også faglige kontaktpersoner ved HF opp på workshopen, noe vi setter stor pris på. Søknadene er et samarbeid mellom utenlandske forskere og HFs faglige kontaktpersoner, der forskeren som kommer til UiO skal lære nye ferdigheter, men også der HF skal dra nytte av kunnskapen til postdoktoren i en toveis utveksling av kunnskap.

For at kandidatene skal få bedre tid til å utvikle prosjektene, arrangerer vi årets Master Class tre måneder tidligere enn i fjor, og vi har som mål å ha fem postdoktorer gjennom MSCA-ordningen i 2019.

Om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Individual Fellowships

HF har som mål å få flere postdoktorer hit med finansiering fra Marie Skłodowska-Curie Actions, og har derfor årsplantiltak dedikert til det. Etter inspirasjon fra Københavns Universitet og deres arbeid med MSCA, arrangerte HF for første gang en MSCA IF Master Class i juni 2017.

I forkant ble instituttene bedt om å sende inn aktuelle kandidater, som [EW1] så ble invitert til HF for en todagers Master Class. Opplegget bestod av kursing og møter med faglige kontaktpersoner. De faglige kontaktpersonene deltok på dag to, og var helt sentrale for å skrive søknadene.

28 deltakere fra hele verden deltok, og fikk høre presentasjoner fra Per Magnus Kommandantvold (Forskningsrådet), Jacob Thaisen (ILOS), Hans-Christian Køie Poulsen (Københavns Universitet), Ximena Alarcon-Diaz (MSCA IF Postdoktor ved IMV) og Alexander Refsum Jensenius (IMV) , Stijn Vervaet (ILOS) samt Ellen Rees (HF), Mette Topnes (UiOs EU-kontor), Yasothara Nanthagopal (HF økonomi) og Magnus Garder Evensen (EU-rådgiver HF).

Vi brukte Jacob Thaisen og Per Magnus Kommandantvold, forskningsrådgiverne ved instituttene samt et eksternt konsulentbyrå OxygenEUm, til å gi tilbakemeldinger på søknadene før innsending. Søkerne arbeidet godt med de faglige kontaktpersonene, og vi er veldig glade for alt arbeidet så mange la ned i dette.

Til sist ble 17 søknader sendt inn, hvorav tre nå er innvilget.

Det var en veldig hard konkurranse om midlene i år, og mange av våre søkere fikk svært gode tilbakemeldinger, selv om de ikke fikk innvilget prosjektene.

Vi fortsetter også i år med en MSCA Master Class, og har fremskyndet datoen for denne til mars.

Dette gir oss bedre tid til å utvikle søknadene, og vi sikter mot enda flere innvilgede prosjekter i 2019.


Mer om de invilgede stipendene (engelsk)

MultiPic: Language, gesture, and affect are the three musketeers of parent-child interaction. Although affect, our experience with emotions, plays a key role in communication, its developmental trajectory in the beginning of life remains unclear. How do infants develop affect recognition that corresponds to their native environment? How do they perceive affect from non-native cultures? How does language interact with affect perception, and how does infants’ (multi-) linguistic and cultural experience play a role? To further our understanding toward these questions, I propose to experimentally examine infants’ affectual development and its interaction with language in the first year after birth

NEW_WAY: Russian-speaking linguistic actors, and on the role of speaking/writing Russian in the political economy of Northern Norway around the Russian-Norwegian border. The project has a potential to construct a holistic perspective on multilingual practices and decision-making. The resulting picture goes beyond the sum of its elements and will inform critical rethinking of the concepts of community, diaspora, minority,majority and language.

Readers as Observers: takes its starting point from the striking appeal to the reader's visual perception in contemporary multimodal novels. Drawing on state-of-the-art research in interdisciplinary narratology, cognitive linguistics, and visual semiotics, the project analyses the strategies that enable multimodal novels to assign an observer role to the reader and present a narrative agent or the book itself as a 'co-observer' on eye-level.

Av EU-rådgiver Magnus Garder Evensen
Publisert 14. feb. 2018 13:45 - Sist endret 14. feb. 2018 14:50