Tverrfaglige historier: ScanGuilt

I andre runde av HFs faglige prioriteringer i 2014 ble ScanGuilt valgt ut som ett av tre tverrfaglige prosjekter som skulle få strategisk støtte fra HF. – Det har kommet riktig mye ut av de tre årene vi har hatt denne statusen, forteller prosjektleder Elisabeth Oxfeldt.

Elisabeth Oxfeldt (foto: ILN)

Bakgrunnen

Prosjektet ScanGuilt, som har det fulle navnet Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization, ble født som en idé da Oxfeldt for noen år siden ble utfordret av instituttet sitt til å søke EU-midler. World Happiness Report hadde nettopp konkludert med at de skandinaviske landene utmerket seg internasjonalt ved at de var vellykkede på absolutt alle områder. Oxfeldt bestemte seg for å utforske en konsekvens av dette, nemlig den skandinaviske skyldfølelsen: Hva gjør det med oss å være så vellykkede i en verden hvor så mange ikke er det? Hvilke mekanismer gjør seg gjeldende med hensyn til opplevelsen av skyld og ansvar for de som ikke har det som oss? Dette kan man jo studere gjennom både litteratur, utdanning, film, sosiologi, teologi, moralfilosofi, media og kjønnsstudier, tenkte hun.

Et prosjekt tok så form, som EU foreløpig ikke var modent for, men som NFR bestemte seg for å støtte, gjennom det såkalte «Fellesløftet». Dette var ståa da Oxfeldt bestemte seg for også å søke om status som tverrfaglig forskningsprosjekt samme år. Søknaden ble innvilget og et NFR-finansiert prosjekt kunne styrkes betydelig med egne ressurser.

Bruken av HF-midlene

– Det har virkelig betydd veldig mye ekstra, understreker Oxfeldt. Fra før av hadde vi to doktorstipendiater fra NRF, nå fikk vi to til. Og vi gikk fra en postdoktor til to. I tillegg er det jo dette at midlene fra HF kunne brukes mye friere og ja, fylle hullene fra det litt mer rigide NFR-prosjektet, som var kun 75% finansiert gjennom Fellesløftet og derfor hadde trange rammer i utgangspunktet, legger hun til. Innenfor denne nye rammen har det vært en glede å prøve ut nye måter å drive et forskningsprosjekt på. Vi har jobbet uvanlig tett sammen, har redigert og kommentert hverandres tekster i Dropbox, med full tilgang for alle og ikke minst hatt felles veiledning for alle stipendiatene.

Vi har hatt og har tre fokuspunkter, understreker Oxfeldt. Det er å forstå vår egen ambivalente kulturelle identitet, den rollen kunst og estetikk spiller i framstillingen av denne, og bidra til en debatt som kan lede til sosial handling og endring. Og resultatene er vi stolte av: alle stipendiatene har levert på tiden og vi har i tillegg utgitt flere antologier med bidrag fra workshops og konferanser. Vi har hatt det hyggelig sammen og vi har fått til veldig mye, smiler Oxfeldt.

Mottagelsen

Prosjektet er blitt godt tatt i mot rundt om. – Vi har supplert de vitenskapelige utgivelsene med aktiv formidling og deltakelse i mediene, fordi vi jo også ønsker impact ute, i form av en informert debatt om forpliktelse som følger med å ha det så bra som vi har det. For selv om vi ikke alltid har direkte skyld i at andre ikke har det så bra som oss, så gir velstanden vår oss en mulighet til å hjelpe andre som vi kan gripe eller ikke gripe, legger Oxfeldt til. Så må jo politikerne avgjøre om og hvordan det eventuelt skal gjøres. Men øyeåpningen og diskusjonen gleder vi oss over å bidra til.

Scanguilts utgivelser

Mer om ScanGuilt

Av Arve T. Thorsen dr.art, forskningsrådgiver HF
Publisert 14. feb. 2018 13:26 - Sist endret 14. feb. 2018 14:50