Kan HF-forskere gjøre Google smartere?

I forrige runde av faglige prioriteringer ble Syntax and Semantics (SynSem) valgt ut som ett av tre tverrfaglige prosjekter som skulle få strategisk støtte fra HF. Nå har de satt i gang et forskningssamarbeid med informatikk som kanskje kan endre datalingvistikken og i neste omgang søkemotorer som Google. 

Dag Haug (til venstre) og Atle Grønn (foto: HF) Begge er unge HF-professorer, med doktorgrader fra HF. Begge jobber med lingvistikk; Haug med klassiske språk, Grønn med russisk. Ingen av dem tilhørte faget lingvistikk i utgangspunktet.

Viktig å bygge ned grensene

– Det er viktig at ikke de etablerte instituttgrensene blir hindringer for naturlig fagutvikling innenfor lingvistikken, mener de to vennene Dag Haug fra IFIKK og Atle Grønn fra ILOS. Her skjer det en utvikling internasjonalt som HF både har kompetanse og mulighet til å delta i, dersom grenser bygges ned. 

Nettopp derfor grep de begjærlig muligheten til å bli en tverrfaglig og tverrfakultær satsning for fire år siden. Med penger fra fakultetet har de opprettet en arena hvor lingvister fra alle relevante institutter kan samarbeide på tvers av instituttgrensene. I flokk kan de bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten på syntaks og semantikk-området, sammen med informatikerne.    

La informatikk og lingvistikk informere og berike hverandre

Den faglige kjernen i Syntax and Semantics, som er gruppas fulle navn, er å utvikle metoder for å hjelpe computere til å forstå strukturen i ulike språk bedre. Utgangspunktet er at HF besitter en særlig ekspertise på teoretisk syntaks og semantikk, på tvers av språkgrenser. Med seg har de to fra starten hatt to datalingvister fra Institutt for informatikk: professor Stephan Oepen og førsteamanuensis Lilja Øvrelid.

Visjonen bak SynSem er å la informatikk og lingvistikk informere og berike hverandre: å bruke datamaskiner for å studere humanistiske problemer og i neste instans la informatikken nyttiggjøre seg de nye kunnskapene for å skape ressurser som «forstår» naturlige språk. – Og vi er på god vei nå, sier Haug og Grønn.

Bygger opp internasjonalt nettverk med HF-pengene

Midlene fra HF har gruppa brukt på en PhD-stipendiat, to postdoktorer og flere internasjonale workshops med forskere fra aller øverste hylle. Med dette utgangspunktet har de bygget opp et miljø som har ukentlige seminarer og uformelle lunsjer og et stort internasjonalt nettverk, som trekkes aktivt inn i forskningen.

CAS-status

Fra høsten 2017 fikk en stor del av gruppa tilhold på CAS (Centre for Advanced Studies), ved Vitenskapsakademiet. Der har de nå en gruppe forskere under Haugs og Oepens ledelse. Flere av dem har tidligere bare vært på besøk, som deltakere på de nevnte workshopene. Nå er de aktivt med på et større prosjekt som kombinerer teoretisk og anvendt forskning på språk og informatikk og som er rettet bevisst inn mot å bidra til det internasjonale arbeidet med kunstig intelligens. – Målet er å utnytte året på CAS maksimalt for å komme et stort steg videre, understreker Haug.

Stipendiat fikk jobb hos Google-leverandør

– Og kanskje er det akkurat det denne gruppen kommer fram til som gjør Googles søkemotor enda bedre om kort tid, smiler de to og forteller at Haugs siste doktorstipendiat, Per Erik Solberg, nettopp har sagt ja til et jobbtilbud fra en underleverandør av språkteknologi til nettopp Google. De to konkluderer at HF-midlene i disse årene var akkurat det som løftet en god ide til noe som var praktisk gjennomførbart, morsomt og faglig svært lovende.

Les mer om Syntax and Semantics

Av Arve T. Thorsen dr.art, forskningsrådgiver HF
Publisert 28. feb. 2018 13:16 - Sist endret 28. feb. 2018 16:08