Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020 - 2023

Fakultetsstyret vedtok handlingsplanen 25. oktober 2019. Nå er den publisert, på norsk og engelsk. / Action plan for diversity 2020 - 2023 is published.

Illustrasjon av mangfold, tegning med figurer i ulike farger

Les handlingsplanen her (norsk)

Read the action plan here (English)

 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 13. des. 2019 10:16 - Sist endret 13. des. 2019 10:16