Bli med i diskusjonen om Strategi 2030!

(ENGLISH BELOW) Som et ledd i vårt arbeid fram mot en ny strategi for UiO arrangeres det nå en rekke åpne møter der viktige temaer belyses på ulike måter.

MANDAG 11 FEBRUAR arrangeres det første av disse åpne møtene.
Temaet er KOBLING MELLOM FORSKNING OG UTDANNING.
Tid: 08:15 - 10:00
Sted: Realfagsbiblioteket

Dette er spørsmål vi vil at dere skal være med å diskutere:

•    Hvor skal UiO være som kunnskapsinstitusjon om 10 år?
•    Hvordan skal vi bidra til å løse problemene verden - og Norge - står overfor i fremtiden?
•    Hvordan møter vi det økende behovet for forskning, utdanning og kunnskap?

Les mer om UiOs arbeid med Strategi 2030
Les om HFs arbeid med Strategi 2030 og skissen til HFs innspill

Hilsen Frode og Monica


Join the debate about Strategy 2030!

We are now working on a strategy plan for the coming ten years. As a part of the process, UiO will arrange a number of open meetings where important topics will be discussed.

ON MONDAY FBERUARY 11th the first of these meetings will be arranged.
The topic is LINKS BETWEEN RESEARCH AND EDUCATION
Time: 08:15 - 10:00
Place: Realfagsbiblioteket

These are the questions we want you to take part in discussing:

•    What will The University of Oslo look like in ten years?
•    How are we going to contribute to solving the problems that the world - and Norway - will be facing in the future?
•    How do we accommodate the increasing need for research, higher education and knowledge?
Read more about Strategy 2030
Read also about the Strategy 2030 process at HF and our draft contribution

Kind regards,
Frode and Monica

 

Av Frode Helland og Monica Bakken
Publisert 6. feb. 2019 13:03 - Sist endret 6. feb. 2019 13:03