Julianne Krohn-Hansen er ny leder for studieseksjonen

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten, og jeg er blitt veldig godt tatt imot, sier Julianne, som har lang fartstid på UiO.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Hake, Hud, Leppe.

Julianne Krohn-Hansen (foto: Ellen Evju Jahr)

Hun ble cand-philol. i 1999, med hovedfag fra Det teologiske fakultet innen religionsfilosofi og etikk.

Julianne har jobbet som seksjonsleder i det som var Avdeling for fagstøtte, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning fra 2014 og fram til 2019.

Ved årsskiftet ble Avdeling for fagstøtte omorganisert, og hun ble seksjonsleder i Forskningsadministrativ avdeling. Julianne har også jobbet ved Det medisinske fakultet og Det teologiske fakultet, i både studieadministrative og forskningsadministrative stillinger.

– Det var utrolig lærerikt å jobbe på institusjonelt nivå både med støttefunksjoner til fakulteter og opp mot UiOs politiske ledelse, sier hun.

Hva var det som gjorde deg interessert i denne jobben?
– Det skjedde da jeg en sen og mørk ettermiddag i desember i fjor støtte på Gro Enerstvedt Smenes utenfor Lucy Smiths Hus, forteller Julianne. Gro fortalte at hun skulle til Kunsthøgskolen, så det satte i gang en prosess som førte til at jeg søkte stillingen.

– Det har vært fantastisk spennende å bli kjent med hele UiO gjennom både faglige og administrative nettverk. Så har jeg nok hele tiden tenkt at jeg ville tilbake til fakultet. Årene under prorektor Gro Bjørnerud Moes faglige ledelse og med et helt nytt fokus og driv rundt arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø var også en viktig grunn til at jeg fikk lyst til å fortsette å jobbe med utdanning.

– Sist må det jo også sies at studieseksjonen ved HF har et særdeles godt rykte på UiO. Dette er en seksjon som kjennetegnes både av høy kvalitet, profesjonalitet og veldig godt arbeidsmiljø. Her går det en stor takk til forrige sjef!

Kan få til mye på tvers av enhetene

Julianne tar med seg erfaringer fra flere enheter og nivåer ved UiO, og ikke minst det institusjonelle perspektivet. Hun har erfaring fra strategisk samarbeid med faglig-politisk ledelse på flere nivåer, god oversikt over fellestjenestene i LOS, og har opparbeidet et bredt nettverk.

– Det er så mye kraft i denne institusjonen, og jeg tror vi kan få til mye på tvers av enhetene - også administrativt. Utdanningssatsingen som er startet av UiOs ledelse i samarbeid med fakultetene skal jo ikke minst handle om tett kobling av forskning og utdanning, så jeg håper at erfaring fra både forsknings- og studieadministrativt arbeid vil være til nytte.

Er det noe du ser særlig fram til å ta fatt på?

– Akkurat nå gleder jeg meg aller mest til å bli skikkelig godt kjent med seksjonen, ledelsen, studentrepresentantene og ikke minst instituttene vi skal samarbeide tett med. Jeg har allerede hatt mange lærerike og hyggelige samtaler med nye kollegaer, og det går gradvis opp for meg hvor stort og mangfoldig dette fakultetet er. Det er åpenbart at jeg overtar en veldig solid plattform her.

– Så er det mange forventninger til utdanningsfeltet og til våre fremtidige kandidater. Dette fordrer et godt samarbeid om utvikling av utdanningskvalitet og læringsmiljø mellom fag og administrasjon og på tvers av nivåene, til fremme for studentene våre. Jeg tror med andre ord det blir mye gøy å ta fatt på med denne fine gjengen jeg er så heldig å få jobbe med her, avslutter Julianne.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. juni 2019 14:05 - Sist endret 5. juni 2019 14:07