Senter for slaviske og øst-europeiske studier er åpnet

Dekan Frode Helland ønsket velkommen, og instituttleder Karen Gammelgaard og universitetslektor Eva Sarfi ledet åpningen, som fant sted i Georg Sverdrups hus fredag 15. mars. Åpningen samlet gamle og nye ansatte på ILOS, og professor Iver Neumann kåserte om russlands- og østeuropaforskningens historie i Norge.

Dekan Frode Helland (foto: Ellen Evju Jahr)

Frode Helland innledet med å snakke om sitt forhold til både kjente og mindre kjente østeuropeiske forfattere, og hvor avgjørende gode oversettere er for at denne litteraturen skal finne veien til norske lesere:

– Som det er sagt av en klok person, nasjonallitteratur skrives av forfattere, verdenslitteratur skrives av oversettere, sa dekanen til de fremmøtte som var over 60 i tallet.

Han gikk videre til å trekke linjer sin egen oppvekst på 1970-tallet og Norges forhold til Øst-Europa under den kalde krigen, og fram til vår egen tid hvor nye totalitære politiske strømninger skaper behov for styrket kunnskap om både språk, kultur og historie fra dette området.

– Det at dere nå etablerer dette senteret, er viktig – for slik samler og synliggjør dere en helt vesentlig kompetanse – som er av stor betydning for HF og UiO, men ikke minst kan dere slik bli lettere synlige for fakultetets mange eksterne kontakter, som vi alltid ønsker oss flere av. Det fins heller ikke noe tilsvarende senter med denne kompetansen nasjonalt – og dere er slik et fagmiljø som vi er stolte av og som bidrar til å styrke og synliggjøre HF og UiO. Gratulerer!!

Ønsket om å synliggjøre slaviske studier

Instituttleder Karen Gammelgaard (foto: Ellen Evju Jahr)

Karen Gammelgaard fortalte hvordan ideen til senteret kom som en følge av NFRs evaluering av de humanistiske fagene, HUMEVAL, som kom i 2017. Dette sier HUMEVAL blant annet om det som i rapporten kalles «Slavonic studies»:

«Very strong with outstanding researchers and a high profile. The researchers produce excellent collaborative work.  … An impressive record of achievements and it addresses important issues. Excellent research activity..  an innovative interdisciplinary approach.»

Rapporten tilføyer imidlertid at slaviske studier ikke er helt synlige innen ILOS' store og kompliserte struktur. Derfor besluttet styret for ILOS som et tre-årig pilotprosjekt å opprette Senter for slaviske og østeuropeiske studier.

– Senteret skal være en attraktiv møteplass også for ILOS’ studenter, og bidra til å rekruttere enda flere motiverte studenter til studiene på ILOS. Snart lanseres de slaviske og østeuropeiske studiene i ny drakt, og dermed håper ILOS å få flere studenter til å komme til studiene, og til å bli værende og gjennomføre bachelor- og masterutdanning, sa Karen Gammelgaard i sin hilsen.

Eva Sarfi åpner senteret (foto: Ellen Evju Jahr)

Norges største fagmiljø for slavisk og Øst-Europastudier

Universitetslektor Eva Sarfi presenterte fagmiljøet for slavisk og Øst-Europastudier ved ILOS. Det er det største fagmiljøet i sitt slag i Norge, og har utdannet mange kandidater som i dag er ansatt ved ulike forskningsinstitutter, organisasjoner, forvaltning eller næringsliv med Øst-Europa som nedslagsfelt.

– Målet med Senteret er at det omfattende, men spredte miljøet bestående av forskere og andre med faglig og yrkesmessig interesse for Øst-Europa skal ha en fast møteplass. Vi håper på utveksle kunnskap, samarbeide tettere og inspirere hverandre til å iverksette interessante prosjekter, sa Sarfi til et entusiastisk publikum.

Rammen rundt Senteret vil være månedlige faglige foredrag og diskusjoner, med påfølgende sosialt samvær og pleie av kontakter. I tillegg har senteret et nyhetsbrev man kan abonnere på.

Vårens program

  • 29. mars: Atle Grønn, ILOS (Grønn er også NRKs ekspertkommentator i sjakk): Sovjetisk sjakk. Om samspillet mellom sjakk og politikk
  • 12. april: Jan Ivar Bjørnflaten, ILOS: Russisk språkpolitikk
  • 10.mai: Julie Wilhelmsen, NUPI: Utviklingen av forholdet mellom Russland og Tsjetsjenia
  • 14. juni: Harsha Ram, University of California, Berkeley: Russisk avantgardelitteratur

Temaer som står på programmet for høsten 2019:

  • September: Undervisning av minoritetsspråk for den serbokroatiske befolkningen i Jugoslavia - vurdering av tiltaket i dag
  • Oktober: Politikk i Ukraina
  • November: Dissidenter i Sentral-Europa under kommunismen
  • Desember: Barndomserindringer i russisk litteratur

Etter presentasjonen ga Sarfi ordet til direktør for Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Iver Neumann, som kåserte om russlands- og østeuropaforskningens historie i Norge.

Iver Neumann har tidligere vært professor i russlandsstudier ved UiO, forskingssjef og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (1998-2018) og Montague Burton Professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics (2012-2017). Foto: Ellen Evju Jahr

Les mer om arrangementet her

Se flere bilder fra arrangementet her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 20. mars 2019 13:55 - Sist endret 20. mars 2019 15:28