Tellekantene på høring etter Plan S

Mandag 20. mai sendte departementet ut en høring om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S. 

Ettersom det i mange fag fortsatt finnes få open access tidsskrifter på nivå 2 har flere pekt på en potensiell målkonflikt mellom ønsket om mer open access publisering og insentivet i publiseringsindikatoren der nivå 2 tidsskrifter gir høyest økonomisk uttelling.

Etter at forskningsrådet sluttet seg til Plan S har derfor et av de store spørsmålene vært om dette rokker ved tellekantsystemet vårt (publiseringsindikatoren) og dermed en del av den resultatbaserte delen av finansieringssystemet.

I høringsbrevet skisseres tre alternativer

  1. Fortsette med dagens indikator uendret
  2. Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2
  3. Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en overgangsperiode

Alle kan uttale seg i denne høringsrunden.

HF og UiO kommer selvsagt til å skrive høringsuttalelser i sakens anledning. Høringsuttalelsen til UiO blir diskutert i instituttledermøtet allerede neste uke gitt kort tidsfrist.

Av Mathilde Skoie
Publisert 23. mai 2019 10:45 - Sist endret 23. mai 2019 11:31