Tre-dobbel uttelling for HF!

HF tok samtlige ni postdoktorstipender fra EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) som gikk til UiO i årets tildeling. Frist for påmelding til årets Master Class er 1. mars.

HF har som mål å få flere postdoktorer hit med finansiering fra MSCA-programmet, og har innført en Master Class for å oppnå dette. HFs ordning følger Københavns Universitets opplegg for deres eksterne MSCA-søkere, som har hatt stor suksess.

Målet med HFs ordning er å tilby støtte på et tidlig tidspunkt og hjelpe eksterne søkere med å utforme gode søknader. I fjor ble det sendt inn 25 søknader, noe som er en rekord for HF. Ni innvilgede er langt mer enn det vi forutså, og det er veldig morsomt at alt arbeidet gir uttelling.

Vi fortsetter også i år med en MSCA Master Class, og sikter mot nye, innvilgede prosjekter også i 2019. Påmelding skjer til Magnus Garder Evensen (m.g.evensen@hf.uio.no)

To ganger tredobling
I 2017 fikk HF ett MSCA-stipend, og samme år arrangerte fakultetet for første gang en MSCA IF Master Class for å styrke nye søknader. Dette resulterte i tre postdok-stipender året etter.

For å kunne gi kandidatene bedre tid til å utvikle prosjektene, arrangerte fakultetet fjorårets Master Class tre måneder tidligere enn året før, og målet var å få fem postdoktorer gjennom MSCA-ordningen til 2018-utlysningen. Med ni stipender er resultatet tredoblet for andre gang!

En toveis utveksling av kunnskap
Søknadene er et samarbeid mellom utenlandske forskere og HFs faglige kontaktpersoner, der forskeren som kommer til UiO skal lære nye ferdigheter, men også der HF skal dra nytte av kunnskapen til postdoktoren i en toveis utveksling av kunnskap. Forskningsrådgiverne la ned en stor innsats med å lese og gi tilbakemelding på søknadene, og har stor del av æren for at årets resultat ble så bra som det ble.

Til hver av søknadene stilte også faglige kontaktpersoner og forskningsrådgiverne ved HF opp på workshopen, noe vi setter stor pris på.

Intense dager med Master Class
20 deltakere fra hele verden deltok, og mange ressurspersoner ved HF bidro. Jacob Thaisen (ILOS) som selv vært evaluator av MSCA-søknader, bidro med sine råd til søkerne. Vi bruker også de eksisterende MSCA-prosjektene ved HF om suksesshistorier, og Natalia Igl (MSCA Postdoktor ved ILOS) og Pia Lane (MultiLing) bidro med sine erfaringer og hvordan de gikk frem med søknadene.

Anna Chambers (MSCA Postdoktor ved MED) innledet om hvordan hun gikk frem med sin søknad. Forskningsrådgiverne ved HF presenterte også sin egenutviklede guide til søknadstypen. Tidligere prodekan for forskning og forskerutdanning, Ellen Rees, har vært helt sentral i utviklingen av Master Class. Hun har bidratt stort med oppstarten av opplegget, faglig innhold, oppfølging og lesing av søknader. HFs EU-rådgiver koordinerer hele Master Class, og Per Magnus Kommandantvold ved Forskningsrådet bidro med innlegg og lesing av søknadsutkast.

Ser til HF for inspirasjon
Forskningsrådgiverne ved HF har opparbeidet seg stor kompetanse på denne søknadstypen og har utviklet en guide til hvordan søknadene bør skrives. Alle søkere må levere utkast i god tid før søknadsfristen, som forskningsrådgiverne ved HF diskuterer i fellesskap og gir tilbakemelding på. Flere fakulteter ved UiO gjennomfører nå en MSCA Master Class og ser til HF for inspirasjon.

Ser årets tildeling i denne saken

Av Magnus Garder Evensen
Publisert 20. feb. 2019 11:40 - Sist endret 20. feb. 2019 12:11