Tre nye HF-medlemmer i Det norske vitenskapsakademi

– Det jeg gleder meg mest til med å bli en del av Akademiet, er å møte de menneskene som er der. Flere av dem er blant mine egne helter, sier Erling Sandmo som er av de tre nyvalgte i 2019.

Innstillingene bygger på en helhetlig vurdering av kandidatene, og hovedvekten skal ligge på deres vitenskapelige bidrag. Disse HF-professorerne er nye medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse:


Professor Erling Sandmo (foto: IAKH)

Erling Sandmo

«Jeg vet ikke hvor mye opptaket vil bety sånn helt konkret. Jeg har snakket med flere andre medlemmer som sier at det er en mulighet til å få til ting, til å organisere seminarer og prosjekter i forlengelsen av Akademiet selv. Det minner meg om andre innflyttere til Oslo: vi sier ofte til hverandre at det beste med Oslo er at det er så kort vei til alt mulig annet. Men det har jeg sluttet å tenke.

Det beste med Oslo er de menneskene som er her, og det jeg gleder meg mest til med å bli en del av Akademiet, er å møte de menneskene som er der. Flere av dem er blant mine egne helter, folk fra andre fag som jeg kjenner fra gammelt av og har hatt viktige, til dels avgjørende samtaler med opp gjennom årene. Å skulle komme inn i et nytt fellesskap med dem nå bringer denne åpenheten tilbake, de andre blikkene. Alle de gangene jeg har villet snakke med dem igjen. Det håper jeg at jeg skal, at tiden for de avgjørende samtalene ennå ikke er over.»


Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Hode, Panne.
Professor Helge Jordheim (foto: IKOS)

Helge Jordheim

«DNVA er Norges mest tverrfaglige vitenskapelige fellesskap, og et viktig forum for å skape gjensidig forståelse og samarbeid på tvers av faggrensene. For vitenskapens fremtid i Norge ser jeg ingenting som er viktigere enn dette.

Det er et arbeid jeg veldig gjerne vil være med på. Samtidig gir denne faglige bredden DNVA stor legitimitet i forskningspolitiske saker, som det gjelder å gjøre bruk av på best mulig måte.»


Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Frisyre, Hud.
Professor Janne Bondi Johannessen (foto: ILN)

Janne Bondi Johannessen

«Jeg håper det vil gi meg nye perspektiver på mitt eget fag, og så er jeg viss på at det vil gi meg ny kunnskap fra kolleger på andre fagfelt. I min lingvistiske forskning kommer jeg inn på sosiale og mentale sider som har betydning for språket hos den enkelte, ikke minst når det gjelder norsk i Amerika.

Som leder av Tekstlaboratoriet og som forsker er jeg opptatt av forskningsmetode, ikke minst elektroniske verktøy og tekstsamlinger. Dette gir mange berøringspunkter til andre fag, men jeg er generelt veldig nysgjerrig, og finner det meste interessant.»


Det Norske Videnskapsakademi

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. juni 2019 14:00 - Sist endret 6. juni 2019 09:44