Trenger du ekstra regnekraft?

Fakultetet har kjøpt inn en GPU (Graphics Processing Unit) til de ansattes disposisjon. Formålet med GPU er å avlaste datamaskinens hovedprosessor (CPU), og på den måten redusere tiden det tar å gjøre visse beregninger og analyser. Mange av de nyeste bærbare datamaskinene på HF kan tilkobles og gjøre nytte av dette.

GPU-teknologi er mye brukt innen dataspill, men den har også en etablert posisjon innen tungregning på mange områder. Utvinning av kryptovaluta som Bitcoin er et eksempel som mange kjenner til fra media.

Innen vitenskapen det er kanskje særlig i forbindelse med maskinlæring og kunstig intelligens at mange har hørt om, eller har kjennskap til teknologien, men mange grafikk- eller beregningstunge dataprogrammer, som blant annet systemer for utvidet virkelighet (AR) og rendering av 3D-modeller, vil gjøre svært god nytte av GPU. I de fleste tilfeller vil beregninger med GPU-støtte redusere ventetiden mye eller gi svært god respons og flyt ved sanntidsoperasjoner.

Fakultetet har nylig kjøpt inn en kraftig GPU for å gi HFs forskere anledning til å prøve ut eller bruke dette til visse beregnings- eller grafikktunge prosesser.

Tjenesten er et lavterskeltilbud til ansatte med behov for ekstra regnekraft i kortere perioder. Alle som kan ha nytte av ekstra regnekraft inviteres nå til å prøve tjenesten.

Book tid i utstyrsregisteret, og følg instruksjonene som ligger på presentasjonssiden.

Her er noen nyttige lenker fra Store norske leksikon til videre lesning:

Av Bernt Brundtland, seksjonssjef IT
Publisert 24. apr. 2019 12:50 - Sist endret 24. apr. 2019 15:27