Trude Jensen er ny seksjonssjef for økonomiseksjonen

Trude Jensen kommer til HF fra Finnmarkssykehuset, hvor hun var ansatt som budsjett og analysesjef og konstituert økonomidirektør.

Trude Jensen (foto: Olaf Christensen)

– Jeg ble interessert i økonomifaget da jeg studerte hotell- og reiselivsledelse, og forstod hvor mye interessant og viktig det var å finne innenfor dette området, sier Jensen.

Hun ser frem til å kunne jobbe sammen med instituttene for å kunne bruke de tildelte rammene vi har fått på best mulig måte.

Hun forteller at det var ansvaret og utfordringene med økonomi- og virksomhetsstyring i en slik stor offentlig organisasjon, som vekket hennes interesse for stillingen.

– Jeg har dessuten jobbet i flere år som leder innenfor helseforetak og synes personalledelse er veldig interessant, sier hun.

De ansatte må få mulighet til å prestere på best mulig måte

– Det å kunne bidra og legge til rette for at de ansatte får mulighet til å prestere på best mulig måte er motiverende. I tillegg synes jeg det er viktig og interessant å drive økonomistyring for offentlig virksomhet for å få mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet.

Jensen har økonomiutdanning fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og har erfaring fra regnskap, økonomi- og virksomhetsstyring i tidligere jobber. I tillegg har hun flere års erfaring som leder innenfor offentlig virksomhet.

– Jeg tror at kombinasjonen med å både ha en faglig bakgrunn innenfor økonomi og ha erfaring fra ledelse i tidligere jobber, gjør at jeg kan bidra godt inn på begge områdene. Jeg kan ta med erfaringer fra økonomi- og ledelse innenfor helseforetak som jeg tror jeg kan benytte innenfor universitetssektoren også. Mye er likt, samtidig som mye er forskjellig, avslutter Jensen.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 20. mars 2019 13:50 - Sist endret 20. mars 2019 14:09