Utlysninger fra UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap og viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset legger ut på en miniturné i månedsskiftet mai–juni for å informere om satsinger framover.

Velkommen til frokostmøter om støtteordninger og status livsvitenskapsbygget

UiO:Livsvitenskap vil informere om satsingens støtteordninger for forskning, utdanning, innovasjon og arrangementer for at flere skal få øynene opp for mulighetene som finnes.

I tillegg kommer en åpen utlysning som kan være en mulighet for enheter som vil koble seg på satsingen på måter som ikke dekkes av andre utlysninger.

Viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset vil informere om status for livsvitenskapsbygget.

HFs ansatte er spesielt invitert til møtet i Sophus Bugges hus 29. mai

Om det ikke passer, kan du melde deg på ett av de andre møtene i kalenderen

Viktige frister

  • Støtte fra UiO:Livsvitenskap til arrangementer – søknadsfrist 1. juni
  • Støtte fra UiO:Livsvitenskap tilinternasjonalisering – søknadsfrist 1. juni
  • Åpen utlysning UiO:Livsvitenskap – ingen søknadsfrist
  • Støtte til arrangementer i forbindelse med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 har ingen søknadsfrist
Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. mai 2019 13:10 - Sist endret 8. mai 2019 14:45