IT-støtte: Ny og bedre løsning med UiO:Hjelp

(English below) HF er pilot når UiO tar i bruk brukerstøttesystemet UiO:Hjelp. Løsningen vil erstatte e-post til orakeltjenesten.

Illustrasjon: små veiarbeiderfigurer arbeider på en harddisk

Illustrasjon: Colourbox

UiO:Hjelp er levert av TOPdesk, et system som allerede er tatt i bruk ved andre store universiteter, som UiB, NTNU og UiT.

Frank Silye er leder for prosjektet IT-drift på UiO, og lover brukervennlig selvbetjening og enkel tilgang til brukerstøtte. Ambisjonen er ifølge Silye at UiO:Hjelp etter hvert skal tas i bruk for alle typer henvendelser fra ansatte og studenter på UiO, ikke bare på IT-området. 

Silye lister opp fordelene ved UiO:Hjelp:

  • Du får alt som gjelder dine daglige IT-behov samlet på ett sted
  • Det blir lettere å finne informasjonen du trenger for å løse problemet ditt selv
  • Du får enkel tilgang til dine tidligere henvendelser, og slipper å lete i innboksen din etter svar på spørsmål du har sendt før.

Dine tilbakemeldinger er gull verdt

UiO:Hjelp har en egen søkefunksjon som vil gjøre det lettere å finne fram, forsikrer Silye.

– Vi arbeider også hele tiden med å tilpasse informasjonen i løsningen slik at brukerne skal få best mulig hjelp. Det er lagt inn mulighet for å gi tilbakemeldinger, og innspill fra ansatte vil være veldig god hjelp for å gjøre løsningen så god som mulig, sier han.

Først pilot, så drift

Pilotprosjektet starter 25. februar, og varer fram til påske. Under hele pilotfasen vil prosjektet, IT-seksjonen på HF og Houston på USIT samarbeide om å utbedre eventuelle mangler og forbedre informasjonen.

Det viktigste målet med UiO:Hjelp er å bedre IT-hjelpen til ansatte og studenter. På sikt er det meningen å frigjøre tid fra basis IT-støtte, og bygge opp bedre IT-støtte i forskning og utdanning.


ENGLISH

IT-support: New and improved solutions with UiO:Hjelp

The Faculty of Humanities (HF) will be piloting when UiO starts using the user support system UiO:Hjelp. The solution will replace email to orakel@hf.uio.no.

UiO:Hjelp is delivered by TOPdesk, a system already in use at other large universities such as UiB (Bergen), NTNU (Trondheim) and UiT (Tromsø).

Frank Silye has headed up the project at UiO IT services, and he promises user-friendly self-service, and easy access to user support. According to Silye the ambition for UiO:Hjelp is to implement it as a general solution for all types of support needs both for students and staff at UiO, not just for IT.

Silye counts the advantages of UiO:Hjelp:

  • All aspects of your daily IT requirements will be available in one place
  • Easier to find the information you need to solve issues yourself
  • Easy access to your support history, no need to search your inbox for answers to previous queries

Your feedback is valued

UiO:Hjelp provides a search feature that makes finding the required information easy, assures Silye.

– We are constantly adapting and adjusting the information held in the solution to ensure the best assistance possible for our users. We have added a feedback option, and feedback from staff is crucial when we are optimising the solution, he says.

Piloting first, then implementation

The pilot will begin on Tuesday February 25th, and run until the Easter break. During the pilot period the project, the IT section at HF, and the Houston office at USIT will work together to rectify problems and improve the information.

The primary objective of UiO:Hjelp is to improve IT support for staff and students. The long term objective is to allocate more time away from basic IT support and on to improving IT support for research and teaching.

Av Helene Wilberg, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 5. mars 2020 08:57 - Sist endret 5. mars 2020 09:07