Likestillings- og mangfoldsmidler 2020

Fakultetet har satt av 1,3 millioner i likestillings- og mangfoldsmidler for 2020. Alle enheter inviteres til å søke.

Fotografi av norske pengesedler

Illustrasjon: Colourbox

Har du en idé og vil søke midler? Da må du ta kontakt med din leder.

Alle søknader må sendes via lederne på enhetene. Søknadsfristen er 5. mars.

Begrunnelse og budsjett

Søknaden må kunne begrunnes i henhold til HFs handlingsplan for likestilling- og mangfold. Det må lages et budsjett.

Dekanatet avgjør hvem som får tildeling uken etter fristen – i uke 11. De som får tildelt midler må rapportere på bruken i etterkant.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 21. feb. 2020 15:05 - Sist endret 21. feb. 2020 15:27