– Vi er gode sammen, og får dette til!

I løpet av den siste uka har alle ved HF fått en helt ny arbeidshverdag. Ledelsen anerkjenner at situasjonen kan være uoversiktlig og vanskelig, og takker de ansatte for at omstillingen har gått så bra som den har gjort.

Fotografi av dekan Frode Helland

Dekan Frode Helland (Foto: Benjamin A. Ward)

Da Det humanistiske fakultet satte beredskap 10. mars, hadde det i over en uke vært hektisk aktivitet for å avdekke hvilke følger den verdensomspennende epidemien ville få for ansatte og studenter i utlandet, særlig i Italia.

– Det viktigste for oss har hele tiden vært at alle ved fakultet blir godt ivaretatt, og at hver og en får informasjon som gjør de kan håndtere den situasjonen de selv står i på best mulig måte, sier fakultetsdirektør Monica Bakken.

Fotografi av Monica Bakken
Fakultetsdirektør Monica Bakken (foto: Annica Thomsson)

Det har til tider vært en krevende oppgave, for situasjonen har eskalert fort – noen ganger fra time til time:

– På den ene siden skal vi ha informasjon raskt ut til de som er og blir berørt, men vi må samtidig være nøye med at informasjonen er presis og at vi som universitet koordinerer informasjonen godt nok på tvers av fakulteter og institutter, sier Bakken.

Klare med nye løsninger

En uke etter at UiO stengte dørene kan snart alle som underviser ved UiO holde forelesninger hjemmefra:

– I løpet av denne uka vil de fleste digitale løsningene for undervisning være på plass, sier Helland.

Da det ble klart hva konsekvensene av tiltakene fra Regjeringen innebar, satte UiO raskt sammen en organisasjon på tvers av fakultetene som skulle løse undervisningsutfordringene universitetet nå står overfor. HFs studiedekan Gunn Enli leder den undervisningsfaglige delen av prosjektet sammen med Knut Mørken ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Mandatet vårt er å få hele UiO over på digital undervisning innen mandag 23. mars. Mange er allerede godt i gang, og de fleste emnene på HF holder det gående i digitale varianter, sier Gunn Enli.

Fotografi av studiedekan Gunn Enli
Studiedekan Gunn Enli (foto: UiO)

Varig digitalt løft

Målet er at denne hendelsesdrevne digitaliseringen skal kunne gi UiO et varig digitalt løft. Ifølge Enli er det nå viktig at det skjer en sentralisert kvalitetssikring av tilbudet, og at det ikke blir for mange løsninger:

– Derfor vil vi komme med en anbefaling om noen få utvalgte kanaler som Canvas og Zoom, og utvikle brukervennlige veiledninger og anbefalte pedagogiske opplegg som ikke er for avanserte eller krevende, verken for studenter eller lærere, sier hun.

Stor lokal innsats

Ved alle HFs enheter har det blitt lagt ned et nitid arbeid fra alle som jobber med studier, for å sikre at studentene våre kan fullføre på normert tid.

– Jeg vil takke alle som har stått på dag og natt for å få dette til. Uten alle de dedikerte medarbeiderne ved fakultetet og instituttene, ville vi ikke klart dette. I en tid med mye usikkerhet er det betryggende å se at jeg leder et fakultet, som nettopp fordi vi jobber så godt sammen, kan gjøre et slikt løft for studentene våre, skryter Helland.

En annerledes arbeidshverdag

Det er umulig å spå noe om hvordan situasjonen blir resten av våren, og dekanen og fakultetsdirektøren ber alle ved HF om å forberede seg på en annerledes arbeidshverdag i en god stund framover.

– Det viktigste nå er at vi har systemer som fungerer slik at driften av fakultetet kan gå så normalt som mulig. Så får vi heller ta problemene som skulle oppstå underveis. Når vi ser hvor hardtarbeidende, fleksible og løsningsorienterte studentene og de ansatte ved HF har vært de siste ukene, har vi godt håp om at vi alle klarer å gjennomføre dette semesteret til planlagt tid. Det er vi svært stolte av, avslutter Helland. 

Situasjonen endrer seg fortsatt fra dag til dag. Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset for UiOs studenter og ansatte.

Publisert 19. mars 2020 09:57 - Sist endret 19. mars 2020 13:04