English version of this page

Interne nyheter for ansatte på HF - Side 6

Publisert 22. juni 2016 11:14

24. juni skal HF-styret følge opp arbeidet fram mot stortingsmeldingen i 2017. Migrasjon og integrering tilhører samfunnsutfordringene Nasjonalt fakultetsmøte peker på i sitt innspill.

Publisert 4. mai 2016 14:13

Arbeidet med tidenes største evaluering av norsk humaniora, HUMEVAL, er foreløpig over for HFs del. Det ble litt av en dugnad for HF-miljøene: et raskt overslag viser at vi alt i alt har brukt et årsverk på denne prosessen, så langt.

Publisert 20. apr. 2016 13:51

Årets søkertall viser at fakultetet har en stabil søkning med en liten nedgang både i antall søknader og i antallet søkere som har ett av våre bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg.

Publisert 6. apr. 2016 14:36

Blant 150 SFF-søknader til Forskningsrådet har Anne Danielsen sammen med Alexander Refsum Jensenius (IMV) og Herman Cappelen sammen med Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen (IFIKK) gått videre til SFFs trinn II. 

Publisert 15. mars 2016 11:22

– HF må skrive seg inn i de store samfunnsutfordringene og spisse egne ambisjoner. Det var blant rådene da fakultetsstyret diskuterte innspill til den kommende humaniorameldingen.

Publisert 2. mars 2016 14:56

Denne uken avsluttes spørreundersøkelsen ARK på HF, og prosjektleder Inger-Johanne Ullern håper at så mange som mulig vil være med og gi en tilbakemelding om hvordan de opplever arbeidsmiljøet sitt. 

Publisert 1. feb. 2016 10:12

– En julaften for mange år siden traff jeg en enslig stipendiat som var på vei til jobb på HF fordi han ikke hadde noe annet å gå til. Det har jeg aldri klart å glemme, skriver initiativtager Sandra Janzso.