Erlend Haavardsholm vikarierer for Magnus Garder Evensen

Mens Magnus er i foreldrepermisjon tar Erlend Haavardsholm over som EU-rådgiver ut året.

Erlend Haavardsholm (foto: IAKH)

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg har utdannelse fra HF og SV og har jobbet ved IAKH i forskjellige stillinger i ti år, forteller Erlend. Etter først å ha jobbet i førstelinje jobbet jeg med økonomi i noen år, og de siste årene har jeg jobbet som forskningsrådgiver.

Hva skal du jobbe med?

– Jeg vikarierer for Magnus G. Evensen i en nyopprettet stilling som EU-rådgiver. Arbeidet er knyttet opp til fakultetets satsning på EU-forskning. En viktig arbeidsoppgave i begynnelsen vil være oppfølging og planlegging av det nystartete karriereløpsprogrammet.

For å øke sjansene for at våre forskere skal lykkes med fremtidige EU-søknader må det jobbes strategisk og langsiktig, og det er viktig at det legges et godt grunnlag tidlig, så jeg håper å få gitt et bidrag til dette selv om jeg ikke skal være i stillingen så lenge. 

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Jeg er noe mer interessert i tennis enn de fleste, så jeg spiller eller ser på så snart anledningen byr seg, avslutter Erlend.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 22. aug. 2016 11:21 - Sist endret 22. aug. 2016 11:36