Charlotte Hasselknippe Husum er vikar for Silje Mosgren i forskningsseksjonen

Charlotte har studiebakgrunn fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Latin-Amerikastudier, og blir nå fakultetets kontakt for forskerutdanning, avhandling og doktorgradsdisputas.

Charlotte vikarierer for Silje Mosgren, som er i permisjon. Silje er vikar for Mari Corell.

Bakgrunn

– De siste årene har jeg studert. Jeg hørte til på STK og studerte tverrfagelige kjønnsstudier med kriminologi som fordypningsfag, forteller Charlotte. Før det studerte jeg Latin-Amerikastudier på HF. På jobbsiden har det blitt sånn passe tilfeldige jobber som har passet inn i studentlivet, før jeg nå fikk muligheten i forskningsseksjonen. De siste fire årene har jeg forøvrig vært veldig aktiv som frivillig i studentforeninger, men har også sittet i styrer, og det er jo litt av en jobb av og til!

Jobb

– Jeg skal jobbe med administrering av forskerutdanning, avhandling og disputas. Først og fremst er det saksbehandling, men jeg bruker også en del tid på å svare på spørsmål og henvendelser.

Fritid

– Jeg er veldig glad i å lese, og når det er snøfritt ute er jeg veldig glad i å være i skogen. Har de siste par årene begynt å fiske, jeg er en glad amatør. Ellers er jeg fremdeles aktiv i to studentforeninger - Uglebo/Filologisk forening og Aktivitetshuset Amatøren - det tar en hel del tid, avslutter Charlotte.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 22. feb. 2017 11:51 - Sist endret 22. feb. 2017 14:44