2018

Publisert 31. okt. 2018 10:09

Mads har tidligere erfaring fra NTNU i Trondheim, og har vært IT-ansvarlig flere steder på UiO før han kom til HF.

Publisert 6. sep. 2018 13:26

Nettredaksjonen på HF trengte forsterkning, og har engasjert en nettrådgiver og en nettredaktør i et halvt års engasjement.

Publisert 21. aug. 2018 16:04

Steinar er siviløkonom og kommer fra en stilling hos IKOS. Nå skal han blant annet ha ansvar for nettverket for økonomi-/regnskapskonsulenter ved fakultetet.

Publisert 20. juni 2018 13:10

– Jeg ser frem til å komme i gang med oppgavene, sier Karoline som blant annet skal ha ansvar for å sette opp websider for Faglige Prioriteringer III.

Publisert 6. juni 2018 13:30

Vilde har studiebakgrunn fra historie, og går inn i vikariat for Emily som er i barselpermisjon.

Publisert 14. feb. 2018 13:03

Geir er utdannet økonom fra BI, og har stort sett jobbet med økonomirelaterte oppgaver etter fullført utdannelse. Et av hans hovedområder blir ILOS.

Publisert 17. jan. 2018 14:00

Vita har i løpet av de siste fire årene tatt tolkeutdanning ved HiOA, og mastergad i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO. Samtidig blir Vita også fungerende HMS- og beredskapskoordinator for HF.