Mads Lomholt er overingeniør-vikar i IT-seksjonen

Mads har tidligere erfaring fra NTNU i Trondheim, og har vært IT-ansvarlig flere steder på UiO før han kom til HF.

Mens han studerte fysikk ved NTNU, fikk Mads tilbud om deltidsjobb i IT-avdelingen der. Han trivdes godt som student i Trondheim, og fortsatte med dette en tid.

I 1999 byttet han universitet til Oslo. Han forteller at sentraladministrasjonens gateadresse imponerte den gangen, og tok turen sørover. Mads fortsatte å studere, men ble snart ansatt i IT-avdelingen på UiO.

Siden har han vært IT-ansvarlig ved flere enheter på UiO. Mads jobber tett på sluttbrukere av IT-tjenester og utstyr. Han er opptatt av å spørre og å dele erfaringer med både studenter og ansatte.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i den nye jobben din?
– Jeg har en blanding av daglig IT-drift og brukerstøtte, kombinert med systematisk tilnærming til hvordan henvendelser om feil og mangler kan reduseres, forteller Mads. Kan vi finne de maskinene som ikke gjør det de skal, og få dem i orden før noen får bruk for det som ikke virket, for å si det enkelt. Men, med nær 1400 maskiner og omtrent like mange ansatte ved fakultetet er det mye som virker hver dag, så får det våge seg at jeg er problemorientert, sier Mads.

– I tillegg ønsker vi å gjøre færrest mulig grep både når nytt utstyr tas i bruk og gammelt skal skiftes ut. Arbeidssky og problemorientert altså, en fin kombinasjon, konstaterer han.

Han forklarer videre at målet ikke er å unngå henvendelser. Kontakten med alle brukere av er viktig for å vite hva de ønsker å gjøre, og mulighetene de ser for å få det til, men henvendelsene bør dreie seg mest om å gi råd og veiledning. Det er viktig med en oppmerksomhet på alt man ikke trenger å gjøre eller kan delvis automatisere, mener Mads.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?
– Å tro at jeg ikke skal så mye, og at jeg snart skal bevege meg mer! I praksis tetter det seg til med ting som burde eller må gjøres, og noe jeg har lyst til og kan få til selv om det blir litt travlere etterpå. Optimismen med hensyn til hva man kan rekke råder, og noen ganger stemmer det, avslutter Mads.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 31. okt. 2018 10:09 - Sist endret 31. okt. 2018 13:37