Vilde Munden Paalgard er vikar i personalseksjonen

Vilde har studiebakgrunn fra historie, og går inn i vikariat for Emily som er i barselpermisjon.

– Etter mange og gode år som student på Blindern leverte jeg nylig en masteroppgave i historie, forteller Vilde. Den handlet om det moderne naturvernet i Norge; rettere sagt om planleggingen og gjennomføringen av den store opplysningskampanjen Naturvernåret 1970. Underveis i studiene har jeg blant annet jobbet i HF-studieinfo og trivdes stort med det.

I seksjonen for HR, personal og arkiv skal jeg for en periode arbeide som personalkonsulent. Altså skal jeg få være med å sikre en god arbeidsplass for ansatte på HF ved å løse saker som permisjoner og tilsettinger. Utenom arbeidstid har jeg det ekstra fint når jeg er på tur eller på konsert, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 6. juni 2018 13:30 - Sist endret 6. juni 2018 13:58