Vita Kvedaraite er vikar for Karoline Farbrot i personalseksjonen

Vita har i løpet av de siste fire årene tatt tolkeutdanning ved HiOA, og mastergad i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO. Samtidig blir Vita også fungerende HMS- og beredskapskoordinator for HF.

Vita Kvedaraite (foto: privat)

– Selv om mitt siste studiested var SV, er jeg opprinnelig en HF-er, sier Vita. Hun har en bachelorgrad i Skandinavisk filologi fra Universitetet i Vilnius, og etter studiene jobbet hun med oversettelser av blant annet én roman, og med filmfestivaler. Der bidro hun til koordinering, tekstskriving, redigering og teksting av filmer.

– I 2013 bestemte jeg meg for at tiden var inne for å prøve meg på tolking, samt for å ta en master, og flyttet da til Norge, forteller Vita. Ved siden av studiene har hun også jobbet som tolk, og som administrasjonsmedarbeider i ulike organisasjoner.

– Når jeg ikke er på jobb liker jeg å holde meg i bevegelse, ta en tur innom Cinemateket eller biblioteket, eller lære et par nye ord av et nytt språk, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 17. jan. 2018 14:00 - Sist endret 17. jan. 2018 15:28