Informasjonsmøte om SFF

Forskningsrådet kommer med en ny SFF-utlysning i juni 2020. Ved HF satser vi offensivt for å utvikle konkurransedyktige søknader. Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte 29. november.

Henter forslag fra Google

Program

12. et. Niels Treschows hus, 29. november kl. 9-12

  • Velkommen. Hvorfor SFF er viktig for HF. (Prodekan Mathilde Skoie)

Del I: Lære av de beste

Innledninger fra våre tre SFFer. Hvordan designe et senter og hvordan utvikle en god  søknad.

Bilde av senterleder Anne Danielsen på RITMOBilde av Mari Otnes, MultiLing

  • RITMO. Utfordringer og løsninger for et tverrfakultært SFF. (Senterleder Anne Danielsen) 
  • MultiLing. Erfaringer etter midtveisevaluering. Hvordan planlegge for ulike faser. (Adm.leder Mari C. R. Otnes)
  • CSMN. Det viktigste utbyttet av et SFF og hvordan planlegge for videreutvikling av fagmiljøet. (Tidligere senterleder Olav Gjelsvik) 
  • Spørsmål

11.15: Del 2: Praktisk og nødvendig 

  • Om fakultetets og UiOs tilbud
  • Budsjettering, organisering av støtte til søkerne, egenandel mm. 
  • Kommunikasjon og profilering

 

 
Emneord: SFF
Publisert 25. sep. 2019 09:43 - Sist endret 25. sep. 2019 09:43